Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.33.2021 Opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m. st. Warszawa oraz w m. st. Warszawie w pasie drogowym ul. Pułkowej do ul. Heroldów/ul. Muzealnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy”.

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 29-09-2021 10:32:00
Placing offers : 03-11-2021 10:00:00
Offers opening : 03-11-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 151.5 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1061.98 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 70.5 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120.5 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25.33 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 229.66 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 112.89 2021-09-29 10:32:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.93 2021-10-13 09:11:16 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 843.44 2021-10-13 09:11:16 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 70.5 2021-10-13 09:11:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf pdf 37.93 2021-10-19 11:15:26 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty (do SWZ zmiana 2).doc doc 70.5 2021-10-19 11:15:26 Public message
Zmiana SWZ 2.pdf pdf 823.85 2021-10-19 11:15:26 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 748.52 2021-11-02 12:43:38 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf pdf 63.86 2021-10-26 09:36:53 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty (do SWZ zmiana 3).doc doc 70.5 2021-10-26 09:36:53 Public message
Zmiana SWZ 3 wraz z odpowiedziami na pytania.pdf pdf 996.35 2021-10-26 09:36:53 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 749.8 2021-11-03 10:47:29 Public message

Announcements

2021-11-03 10:47 Dorota Porębska Zamawiający w załączeniu przekazuję zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-02 12:43 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-26 09:36 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje zmianę SWZ wraz z odpowiedziami na pytania, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz uaktualniony załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Zmiana SWZ 3 wraz z [...].pdf

2021-10-19 11:15 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zmianę SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Zmiana SWZ 2.pdf

2021-10-13 09:11 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje zmianę SWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz uaktualniony Załącznik nr 1 do SWZ Formularz oferty.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ.pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 809