Proceeding: 2021/BZP 00199062/01 Budowa Przedszkola Miejskiego w Bierutowie – ETAP I – dokończenie zadania (nr postępowania: IR.2710.13.2021.JP)

Joanna Płóciennik IR
Urząd Miejski w Bierutowie
Deadlines:
Published : 01-10-2021 11:33:00
Placing offers : 15-10-2021 08:00:00
Offers opening : 15-10-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 1.zip zip 42817.01 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
20210924 - protokół rozliczenia inwestycji.pdf pdf 633.21 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 2.zip zip 6072.8 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZ. 3.zip zip 18166.01 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
PLIKI DWG.zip zip 1282.89 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
PRZEDMIARY.zip zip 673.86 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
SWZ przedszkole dokończenie etapu I.docx docx 507.42 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 146.34 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
SWZ przedszkole dokończenie etapu I.pdf pdf 1703.11 2021-10-01 11:33:00 Proceeding
Zapytanie nr 1 z odp.pdf pdf 99.63 2021-10-05 12:59:09 Public message
Zapytanie nr 2 z odp.pdf pdf 90.5 2021-10-13 18:14:14 Public message
Bierutów - przedmiar KB aktualizacja.pdf pdf 242.86 2021-10-13 18:39:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 54.11 2021-10-15 08:19:24 Public message

Announcements

2021-10-15 08:19 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, w załączeniu informacja z otwarcia ofert. Pozdrawiam serdecznie Joanna Płóciennik

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-15 08:00 Buyer message Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 3.500.000,00 zł brutto.
2021-10-13 18:39 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z aktualizacją przedmiaru budowlanego.

Bierutów - przedmiar [...].pdf

2021-10-13 18:14 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniami i odpowiedziami.

Zapytanie nr 2 z odp [...].pdf

2021-10-05 12:59 Joanna Płóciennik IR Szanowni Państwo, W związku z zapytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego, przesyłam plik z pytaniami i odpowiedziami.

Zapytanie nr 1 z odp [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 412