Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN3/2021 Akcelerator biznesowy KSSENON – budowa centrum kreatywności, innowacyjności oraz przedsiębiorczości w Żorach

Katarzyna Biegun
Katowicka SSE S.A.
Deadlines:
Published : 23-09-2021 09:31:00
Placing offers : 28-10-2021 10:00:00
Offers opening : 28-10-2021 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie_2021-OJS185-480324-pl.pdf pdf 125.3 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
2. SWZ_KSSENON.docx docx 238.61 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
3. Za a czniki_ nr_1_do_SWZ_SZOP _Dokument_ Projektowa.docx docx 110.62 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
4. Za a czniki_ nr_2_do_SWZ_SZOP _STWiORB.docx docx 110.27 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
5. Za a czniki_ nr_3_do_SWZ_SZOP _Przedmiary.do cx.docx docx 110.13 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
6. Za a czniki_ nr_4_do_SWZ_Umow a_wm.docx docx 209.62 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
7. Za a czniki_ nr_5_do SWZ_Form ularz_Oferty-2.docx docx 125.04 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
8. Za a cznik_ nr 6_ do_ SWZ_ Fo rmularz Cenowy(1).docx docx 125.88 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
9. Za a czniki_ nr_7_do_SWZ_JEDZ .docx docx 113.2 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
10. Za acznik_nr_7_do_SWZ_JEDZ.p df.pdf pdf 85.15 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
11. Za acznik_nr_7_do_SWZ_JEDZ.x ml.xml xml 126.22 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
12. Załączniki_ nr_8_do_SWZ_Wz_ Os w._gr upa_kapita owa.docx docx 113.01 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
13. Załączniki_ nr_9_do_SWZ_Wz_ Os w_o_potw._aktual_inf_JEDZ - k opia.docx docx 114.88 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
14.Załączniki_ nr_10_do_SWZ_Wz_Z obow_do_udost._zasob.docx docx 115.61 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
15. Za a czniki_ nr_11_do_SWZ_Wz _Wykazu _robot_budowl.docx docx 115.26 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
16. Za a czniki_ nr_12_do_SWZ_Wz _Wykazu_oso b_skier_do_realiz_za mo w.docx docx 118.28 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
17. Za a czniki_ nr_13_do_SWZ_Wz _Os w_o_zakresie_prac_realiz_prz ez_poszcz_Wyko nawcow.docx docx 114.52 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
18. Za a czniki_ nr_14_do_SWZ_Ta bele _ro w nowaznosci.docx docx 160.95 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
19. Za a czniki_ nr_15_do_SWZ_Ze stawienie_waz niejszych_ro znic_ architekton.docx docx 110.47 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
20. Za acznik_nr_17 _ do SWZ_ Za łacznik_nr_4_do_wzoru_umowy_Kosz torysy (2).docx docx 110.51 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
21. Za a czniki_ nr_16_do_SWZ_Er rata_nr_1_Odczyt_Licznikow_oraz_ zmiany_PB.docx docx 110.48 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
22.Za acznik _nr_18_do SWZ_ Info rmacja_dodatkowa-zestawienie pytań i odpowiedzi zadanych w I i II prz etaergu_wm.docx docx 2263.51 2021-09-23 09:31:00 Proceeding
23. Wyjaśnienia do SWZ 11.10.2021.pdf pdf 465.46 2021-10-11 16:05:08 Public message
24. ENOTICES_n003r722 (external)-2021-142335-NF14-PL.pdf pdf 73.29 2021-10-18 14:49:38 Public message
25. ENOTICES_n003r722 (external)-2021-142342-NF14-PL.pdf pdf 70.31 2021-10-18 14:49:38 Public message
26. 2_Wyjas_nienie_do_SWZ_18.10.2021 r.pdf pdf 1068.37 2021-10-18 14:53:49 Public message
27. Zmiana_SWZ_18.10.2021r.pdf pdf 392.69 2021-10-18 14:53:49 Public message
28. Aktualizacja Za a czniki_ nr_1_do_SWZ_SZOP _Dokument_ Projektowa.docx docx 110.69 2021-10-18 14:53:49 Public message
29. Aktualizacja_Za a czniki_ nr_2_do_SWZ_SZOP _STWiORB.docx docx 110.35 2021-10-18 14:53:49 Public message
30. Aktualizacja_Za a czniki_ nr_3_do_SWZ_SZOP _Przedmiary.do cx.docx docx 110.22 2021-10-18 14:53:49 Public message
31. Aktualizacja_ Za a czniki_ nr_15_do_SWZ_Ze stawienie_waz niejszych_ro znic_ architekton.docx docx 110.56 2021-10-18 14:53:49 Public message
32. Aktualizacja_Za a czniki_ nr_16_do_SWZ_Er rata_nr_1_Odczyt_Licznikow_oraz_ zmiany_PB.docx docx 110.54 2021-10-18 14:53:49 Public message
33. Aktualizacja_Za acznik_nr_17 _ do SWZ_ Za łacznik_nr_4_do_wzoru_umowy_Kosz torysy (2).docx docx 110.56 2021-10-18 14:53:49 Public message
34.2021-OJS204-532081-pl.pdf pdf 67.51 2021-10-20 13:44:26 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 237.66 2021-10-27 16:39:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert - PN 3:2021.pdf pdf 220.86 2021-10-28 11:51:13 Public message
informacja_o_wyborze_signed.pdf pdf 461.25 2021-12-14 15:01:30 Public message

Announcements

2021-12-14 15:01 Katarzyna Biegun Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-10-28 11:51 Katarzyna Biegun Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-27 16:39 Mateusz Rzeszowski Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-20 13:44 Katarzyna Biegun Opublikowane w TED ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

34.2021-OJS204-53208 [...].pdf

2021-10-18 14:53 Katarzyna Biegun Wyjaśnienia i zmiana SWZ, aktualizacja załączników 18.10.2021 r.

26. 2_Wyjas_nienie_d [...].pdf

27. Zmiana_SWZ_18.10 [...].pdf

28. Aktualizacja Za [...].docx

29. Aktualizacja_Za [...].docx

30. Aktualizacja_Za [...].docx

31. Aktualizacja_ Za [...].docx

32. Aktualizacja_Za [...].docx

33. Aktualizacja_Za [...].docx

2021-10-18 14:49 Katarzyna Biegun Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w trybie art.88 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019
ze zm.)

24. ENOTICES_n003r72 [...].pdf

25. ENOTICES_n003r72 [...].pdf

2021-10-11 16:05 Mateusz Rzeszowski Wyjaśnienia do SWZ 11.10.2021 r.

23. Wyjaśnienia do [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3307