Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/PZOL/8/21 Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Węgrowie wraz z jego wyposażeniem

Deadlines:
Published : 21-09-2021 10:14:00
Placing offers : 08-10-2021 10:00:00
Offers opening : 08-10-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 112.26 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 19.2 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy art. 125 ust. 1.docx docx 16.08 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o potencjale kadrowym posiadanym przez Wykonawcę.docx docx 15.21 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Wykaz zrealizowanych usług projektowych.docx docx 15.02 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawców współnie ubiegających się o zamówienie.docx docx 14.39 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Dokumentacja techniczna.zip zip 34144.7 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Projekt umowy.docx docx 33.86 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Załącznik nr 8- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 15.93 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 87.42 2021-09-21 10:14:00 Proceeding
SWZ zmodyfikowana 05.10.2021 r..docx docx 112.19 2021-10-05 13:36:14 Proceeding
Pytania i odpowiedzi z dnia 27.09.2021 r..docx docx 188.99 2021-09-27 13:29:40 Public message
Pytania i odpowiedzi z dnia 05.10.2021 r..pdf pdf 607.65 2021-10-05 13:35:38 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 513.47 2021-10-08 11:07:35 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery.pdf pdf 713.14 2021-10-14 11:04:28 Public message

Announcements

2021-10-14 11:04 Zamówienia Publiczne W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-10-08 11:07 Zamówienia Publiczne W załączeniu informacja z otwarcia ofert

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-10-08 10:00 Buyer message Na realizację zamówienia przeznaczono kwotę brutto: 600 000,00 zł.
2021-10-05 13:35 Zamówienia Publiczne W załączeniu odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-09-27 13:29 Zamówienia Publiczne W załączaniu przesyłam odpowiedź na zadane pytanie przez jednego z Wykonawców.

Pytania i odpowiedzi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 637