Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/PG/351-34/2021 TP/U Ewaluacja zadnia publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera

Deadlines:
Published : 20-09-2021 22:04:00
Placing offers : 05-10-2021 10:00:00
Offers opening : 05-10-2021 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy 351-34-2021.docx docx 38.55 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.DOCX DOCX 28.62 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz osób.docx docx 21.9 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca doświadczenia eksperta.docx docx 21.55 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej 351-34-2021.docx docx 36.88 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
08d97c6e-120c-8244-fe7c-080001c75440 (1).pdf pdf 131.62 2021-09-20 22:04:00 Proceeding
08d98184-8dfb-c826-fe7c-080001c7848e.pdf pdf 37.52 2021-09-27 09:24:45 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ 321-34-2021.pdf pdf 475.55 2021-09-27 09:24:50 Proceeding
08d98443-aa7a-4db1-fe7c-080001c7b0a3.pdf pdf 43.47 2021-09-30 20:59:54 Proceeding
30-09-2021 SWZ - 351-34-2021.pdf pdf 945.38 2021-09-30 21:00:03 Proceeding
30-09-2021 załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 346.01 2021-09-30 21:00:15 Proceeding
30-09-2021 załącznik nr 2 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 519.87 2021-09-30 21:00:22 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ 321-34-2021.pdf pdf 475.55 2021-09-27 09:27:50 Public message
Odpowiedź na pytania wraz z modyfikacją treści SWZ 351-34-2021.pdf pdf 664.71 2021-09-30 21:08:12 Public message
Informacja o kwocie 321-34-2021.pdf pdf 470.37 2021-10-05 11:08:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-34.pdf pdf 490.17 2021-10-13 14:32:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-34.pdf pdf 490.21 2021-10-14 07:47:14 Public message

Announcements

2021-10-14 07:47 Paweł Ginel Zamawiający informuje o wystąpieniu oczywistej omyłki pisarskiej w piśnie z dnia 13.10.2021 r., dotyczącym postepowania nr MCPS-ZP/PG/351-34/2021 TP/U, stanowiącym informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, polegającej na wskazaniu w jego treści błędnego adresu wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający publikuje pismo z naniesionymi zmianami.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-13 14:32 Paweł Ginel W związku z dokonaną oceną złożonych ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wynikach niniejszego postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-05 11:08 Paweł Ginel W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-09-30 21:08 Paweł Ginel W związku z nadesłaniem pytań przez wykonawców, Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2021-09-27 09:27 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z przedłużeniem terminu składania ofert Zamawiający publikuje stosowne pismo.

Modyfikacja treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 665