Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN/11/2021 Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym dziesięcioma autobusami.

Deadlines:
Published : 17-09-2021 10:02:00
Placing offers : 22-10-2021 09:00:00
Offers opening : 22-10-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.27 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 112.21 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SWZ - Wymagania techniczne MAXI.docx docx 44.94 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 28.01 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SWZ - Formularz JEDZ.docx docx 45.23 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności.docx docx 43.76 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SWZ - Zobowiązanie innych podmiotów.docx docx 45.38 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 94.31 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
Zał. R1 do SWZ - Rozkład jazdy.docx docx 304.87 2021-09-17 10:02:00 Proceeding
2021.10.13 Modyfikacja SWZ.pdf pdf 301.46 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.13 Ogłoszenie zmian.pdf pdf 90.79 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.13 Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 112.34 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.13 Zał. nr 1 do SWZ - Wymagania techniczne MAXI.docx docx 44.61 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.13 Zał. nr 2 do SWZ - Formularz oferty.docx docx 27.89 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.13 Zał. nr 6 do SWZ - Wzór umowy.docx docx 94.24 2021-10-13 09:54:40 Public message
2021.10.18 Ogłoszenie zmian.pdf pdf 85.09 2021-10-19 11:51:50 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 166.71 2021-10-22 08:17:36 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 975.4 2021-10-22 11:33:26 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 134.46 2021-11-08 13:27:59 Public message
2021.11.17 Odwołanie.pdf pdf 858.49 2021-11-19 07:27:39 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf pdf 269.85 2021-12-20 11:04:38 Public message
2021.12.23 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 2565.86 2021-12-23 14:24:54 Public message
2021.12.23 Informacja o unieważnieniu postępowania.docx docx 21.72 2021-12-23 14:24:54 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_sprostowanie 2021.12.23.pdf pdf 362.67 2021-12-23 21:46:35 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania_sprostowanie 2021.12.23.docx docx 15.8 2021-12-23 21:46:35 Public message
2021.12.29 Odwołanie pz.pdf pdf 3228.55 2021-12-29 14:58:44 Public message
2022.01.05 Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf pdf 274.87 2022-01-05 10:51:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 218.54 2022-01-14 13:50:55 Public message
2022.02.02 Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 202.94 2022-02-02 12:36:27 Public message

Announcements

2022-02-02 12:36 Dariusz Folwarczny Informacja o unieważnieniu postępowania.

2022.02.02 Informacj [...].pdf

2022-01-14 13:50 Dariusz Folwarczny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-05 10:51 Dariusz Folwarczny W załączniku zawiadomienie o unieważnieniu czynności.

2022.01.05 Zawiadomi [...].pdf

2021-12-29 14:58 Dariusz Folwarczny Odwołanie z dnia 29.12.2021.

2021.12.29 Odwołanie [...].pdf

2021-12-23 21:46 Łukasz Kosobucki Informacja o unieważnieniu postępowania - sprostowanie

Informacja o uniewaz [...].pdf

Informacja o uniewaz [...].docx

2021-12-23 14:24 Dariusz Folwarczny Informacja o unieważnieniu postępowania.

2021.12.23 Informacj [...].pdf

2021.12.23 Informacj [...].docx

2021-12-20 11:04 Dariusz Folwarczny W załączniku zawiadomienie o unieważnieniu czynności.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-11-19 07:27 Dariusz Folwarczny Odwołanie z dnia 17.11.2021.

2021.11.17 Odwołanie [...].pdf

2021-11-08 13:27 Dariusz Folwarczny Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-10-22 11:33 Dariusz Folwarczny Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-10-22 08:17 Dariusz Folwarczny Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-10-19 11:51 Dariusz Folwarczny W załączniku sprostowanie ogłoszenia.

2021.10.18 Ogłoszeni [...].pdf

2021-10-13 09:54 Dariusz Folwarczny W załączniku treść modyfikacji SWZ oraz sprostowanie ogłoszenia.

2021.10.13 Modyfikac [...].pdf

2021.10.13 Ogłoszeni [...].pdf

2021.10.13 Specyfika [...].docx

2021.10.13 Zał. nr 1 [...].docx

2021.10.13 Zał. nr 2 [...].docx

2021.10.13 Zał. nr 6 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1030