Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DAG-361/1-9/21 Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25

Agata Malczewska
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów
Deadlines:
Published : 03-09-2021 15:06:00
Placing offers : 22-09-2021 09:00:00
Offers opening : 22-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Remont sieci LAN.pdf pdf 427.59 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 1A do SWZ.pdf pdf 180.54 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zalacznik nr 1A1 do SWZ.ath ath 24.54 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ.pdf pdf 2271 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1D do SWZ.pdf pdf 156.08 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1C do SWZ.pdf pdf 7316.19 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A9 do SWZ.pdf pdf 165.33 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A8 do SWZ.pdf pdf 295.11 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A7 do SWZ.pdf pdf 131.46 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A6 do SWZ.pdf pdf 177.72 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A5 do SWZ.pdf pdf 235.58 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A4 do SWZ.pdf pdf 209.4 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A3 do SWZ.pdf pdf 519 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A1 do SWZ.pdf pdf 255.43 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr A2 do SWZ.pdf pdf 604.18 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 9 do SWZ - Ośw.pdf pdf 200.07 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 8 do SWZ - Ośw.pdf pdf 200.04 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 7 do SWZ - Wzór zobowiązania - art. 118 ust.pdf pdf 219.49 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 6 do SWZ - Ośw.pdf pdf 204.54 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 5 do SWZ - Ośw.pdf pdf 202.6 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 4 do SWZ - Wzór formularza oferty.pdf pdf 220.5 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 3 do SWZ - Wzór umowy.pdf pdf 438.35 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 2 do umowy - Wzór ośw podwykonawcy.pdf pdf 196.48 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 12 do SWZ - Ośw. z art. 117 ust.pdf pdf 219.1 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 11 do SWZ - Wykaz osoby do kierownia robotami.pdf pdf 207.62 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
Zał nr 10 do SWZ - Wykaz robót wykonanych.pdf pdf 266.95 2021-09-03 15:06:00 Proceeding
DAG-361-1-9-21 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 133.96 2021-09-23 12:48:56 Public message
DAG-3611-921- Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 393.51 2021-09-28 22:16:44 Public message
DAG-3611-921 - Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 148.7 2021-09-28 22:21:57 Public message
DAG-3611-921 - Informacja o wyborze oferty(1).pdf pdf 129.72 2021-09-28 22:23:32 Public message

Announcements

2021-09-28 22:23 Agata Malczewska Dotyczy: informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej
sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej
dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25. Oznaczenie sprawy: DAG-
361/1-9/21.

DAG-3611-921 - Infor [...].pdf

2021-09-28 22:21 Agata Malczewska Dotyczy: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej
instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa
25. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21.
Strona 1

DAG-3611-921 - Zawia [...].pdf

2021-09-28 22:16 Agata Malczewska Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja infrastruktury
technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy
Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25. Oznaczenie
sprawy: DAG-361/1-9/21.

DAG-3611-921- Decyzj [...].pdf

2021-09-23 12:48 Agata Malczewska Warszawa, dnia 23 września 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i modernizacja
infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu
Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25. Oznaczenie sprawy:
DAG-361/1-9/21.
w załączniku
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

DAG-361-1-9-21 - Inf [...].pdf

2021-09-21 10:25 Agata Malczewska Warszawa, dnia 21 września 2021 r.


Dotyczy: terminu na zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ oraz udzielania wyjaśnień w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21


Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129) - dalej zwanej „Pzp”:
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań (ust. 1);
2) zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom (ust. 2);
3) w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2 (nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert), zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ albo opisu potrzeb i wymagań oraz obowiązku przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom (ust. 4);
4) przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań (ust. 5).

W związku z powyższym ze względu na fakt, iż przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ, termin składania termin na zwrócenie się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ upłynął w dniu 16 września 2021 r.
2021-09-18 22:33 Agata Malczewska Warszawa, dnia 18 września 2021 r.


Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21Pytanie Wykonawcy:

Pytania do Zamawiającego: 1/ Wykonawca nie dostarcza szafy wraz z wyposażeniem. Proszę o
wyjaśnienie: a/ jak Wykonawca ma zrobić pomiary torów transmisyjnych, jeżeli od strony szafy są „gołe” przewody? b/ jaka jest zasadność dostawy patchcordów c/ jaka jest odpowiedzialność gwarancyjna Wykonawcy na sieć 2/ czy wskazane w przedmiarze koryto o szer. 200 to jest koryto BAKS 200? Proszę podać wysokość i grubość blachy 3/ czy planowane miejsca montażu listew pozwalają na montażu listew o podanej szerokości? Proszę o potwierdzenie otrzymania pytań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak wykonawca nie musi dostarczać szafy ponieważ zamawiający zakupił już szafy RACK i stoją nowe nie rozpakowane w serwerowni. a) od strony szafy nie mogą być gołe przewody - pomiary muszą zostać wykonane zgodnie z SWZ. b) jest zasadność dostawy patchcordów ponieważ są potrzebne c) odpowiedzialność wykonawcy na sieć jest pełna - tzn za sieć w 100% odpowiada wykonawca 2. Wskazane w przedmiarze koryto o szer. 200 to koryto o szer. 200 - Zamawiający nie może wskazać konkretnego modelu. Szerokość i grubość blachy nie jest tu określona. 3. Jeśli przedmiar wskazuje że w danym miejscu musi być zamontowane dane koryto to właśnie to oznacza że te miejsca pozwalają na montaż listew o podanej szerokości.

Pytanie Wykonawcy:

Pytania 2 1/ Wykonawca ma wykopać 5m3 rowów. Czy w zakresie jest demontaż i montaż n.p. kostki
brukowej, płyt chodnikowych, asfaltu inne? 2/ Jeżeli Wykonawca nie dostarcza wyposażenia szafy to w jakim celu ma dostarczyć oznaczniki kolorowe do patchpaneli? 3/ czy w DPS są strefy pożarowe? Jeżeli tak, to gdzie i o jakim E? 4/ w zestawieniu materiałowym jest 20 000mb przewodu LAN. W przedmiarze jest 15 500mb / 16 120 m ze ścinkami /. Skąd taka różnica?

Odpowiedzi Zamawiającego:

1. Zamawiający nie posiada żadnej wiedzy, że wykonawca ma wykopać 5m3 rowów.
2. Wykonawca ma dostarczyć oznaczniki kolorowe do patchpaneli ponieważ dostarcza patchpanele.
3. Wszystkie informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia pożarowego stanowiące treść opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w dokumentach „PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA” (Załącznik 1B do SWZ) oraz „ST 1 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE KOD CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH” (Załącznik nr 1D do SWZ).
4. Proszę sugerować się przedmiarem, ponieważ inne dokumenty zawierają zwiększony zakres prac który obecnie nie będzie wykonywany.
2021-09-18 22:26 Agata Malczewska Warszawa, dnia 18 września 2021 r.


Dotyczy: zmiana treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21


Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ:

Jest:

XVII. Sposób oraz termin składania ofert.
B. Termin składania ofert. Do dnia 20 września 2021 r., do godziny 11.00.

XVIII. Termin otwarcia ofert. 1. W dniu 20 września 2021 r. o godzinie 12.00.

Po zmianie:

XVII. Sposób oraz termin składania ofert.
B. Termin składania ofert. Do dnia 22 września 2021 r., do godziny 09.00.

XVIII. Termin otwarcia ofert. 1. W dniu 22 września 2021 r. o godzinie 10.00.
2021-09-15 14:01 Agata Malczewska Warszawa, dnia 15 września 2021 r.


Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21Pytanie Wykonawcy:

W projekcie budowlano-wykonawczym branża elektryczna pkt 9. Zestawienie podstawowych materiałów wyszczególnione są pozycje: 1. Zasilacz UPS 24kW/30kVA 400V - 1 sztuka; 2. Szafa modułu akumulatorowego - 1 sztuka; 3. Akumulator VRLA 12V 69,5Ah - 32 sztuki; 4. Szafa RACK19”, 42U, 800x800mm wraz z cokołem - 1 sztuka; 5. Blok wentylacyjny z dwoma wentylatorami i termostatem – 1 sztuka; 6. Router - 1 sztuka; 7. Swtch gigabit 48 port PoE - 10 sztuk; 8. Obudowa termoutwardzalna 400x580x260 wolnostojąca IP44, klasa ochronności II z podstawą i osprzętem - 1 sztuka; Materiały te nie są ujęte w załączonym przedmiarze. Proszę o doprecyzowanie czy w zakres robót wchodzi dostarczenie tych materiałów / urządzeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres robót nie wchodzi dostarczenie materiałów i urządzeń wskazanych w pytaniu i nie podlegają one wycenie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

Pytanie Wykonawcy:

wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21 Czy w zakres prac wchodzi dostawa następujących urządzeń będących w zestawieniu materiałów w projekcie jak: Zasilacz UPS 24kW/30kVA 400V - 1szt, szafa modułu akumulatorowego - 1 szt., Akumulator VRLA 12V 69,5Ah - 32 szt., a które nie zostały ujęte w przedmiarze?

Odpowiedzi Zamawiającego:

W zakres robót nie wchodzi dostawa zasilacza UPS 24kW/30kVA 400V - 1szt, szafy modułu akumulatorowego - 1 szt., akumulatora VRLA 12V 69,5Ah - 32 szt. i urządzenia te nie podlegają wycenie w ramach wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.
2021-09-14 15:55 Agata Malczewska Warszawa, dnia 14 września 2021 r.


Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Remont i modernizacja infrastruktury technicznej sieci LAN oraz dedykowanej instalacji elektrycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, w Warszawie, ul. Dickensa 25”. Oznaczenie sprawy: DAG-361/1-9/21Pytanie Wykonawcy:

„Pytanie do zamieszczonego postępowania. Proszę o doprecyzowanie czy w zakres robót wchodzi dostarczenie szaf Rack, paneli rozdzielczych (patchpaneli), organizerów kabli, itp (brak w przedmiarach)”

Odpowiedź Zamawiającego:

W zakres robót nie wchodzi dostarczenie szaf Rack, natomiast wchodzi dostarczenie paneli rozdzielczych (patchpaneli) i organizerów kabli.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 753