Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZ 1/2021/OCK Zakup zestawu cyfrowego do dużej sali kinowej Ostrołęckiego Centrum Kultury w Ostrołęce

Agnieszka Ostrowska
Miasto Ostrołęka Department: Ostrołęckie Centrum Kultury
Deadlines:
Published : 02-09-2021 14:48:00
Placing offers : 17-09-2021 10:00:00
Offers opening : 17-09-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ PZ 1_2021_OCK.pdf pdf 329.92 2021-09-02 14:48:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.pdf pdf 264.82 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Załącznik nr 2 – Oświadczenie.pdf pdf 218.75 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Załącznik nr 3 – Oświadczenie – grupa kapitałowa.pdf pdf 153.26 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw.pdf pdf 199.03 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Załącznik nr 5 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf pdf 255.99 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Załącznik nr 6 – Wzór umowy.pdf pdf 295.2 2021-09-02 14:48:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 28.5 2021-09-17 14:07:50 Public message
Informacja. o wyb najkorzyst oferty.pdf pdf 544.19 2021-09-21 15:26:46 Public message

Announcements

2021-09-21 15:26 Agnieszka Ostrowska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PZ 1/2021/OCK

Informacja. o wyb na [...].pdf

2021-09-17 14:07 Agnieszka Ostrowska Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].doc

2021-09-17 14:05 Agnieszka Ostrowska Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross 612.909,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy 100% W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1 - For [...].pdf

Załącznik nr 2 – Ośw [...].pdf

Załącznik nr 3 – Ośw [...].pdf

Załącznik nr 4 - Wyk [...].pdf

Załącznik nr 5 – Zob [...].pdf

Załącznik nr 6 – Wzó [...].pdf

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489