Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/2/2021 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku siedziby spółki, zlokalizowanego przy ul. Gen de Gaulle/a 71 w Malborku

Deadlines:
Published : 01-09-2021 22:14:00
Placing offers : 15-09-2021 14:00:00
Offers opening : 15-09-2021 14:10:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FP
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 449.03 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do ZO - Program Funkcjonalno-Użytkowy.pdf pdf 732.52 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do ZO - Formularz ofertowy.doc doc 95.5 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do ZO - Oświadczenie o niewykluczeniu, spełnieniu warunków.docx docx 20.87 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do ZO_Wykaz dostaw.docx docx 16.76 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do ZO Oświadczenie.docx docx 21.07 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do ZO_ Zobowiazanie.docx docx 21.49 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Zapytania - Istotne dla Stron postanowienia.pdf pdf 953.04 2021-09-01 22:14:00 Proceeding
Wyjasnienie nr 1 do zapytania .pdf pdf 265.91 2021-09-13 15:22:21 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 245.87 2021-09-16 08:16:39 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej..pdf pdf 271.87 2021-10-06 11:20:36 Public message
unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 343.9 2021-10-15 10:53:21 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 218.91 2021-10-21 11:47:59 Public message

Announcements

2021-10-21 11:47 Magdalena Kowalska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-10-15 10:53 Magdalena Kowalska Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej

unieważnienie czynno [...].pdf

2021-10-06 11:20 Magdalena Kowalska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-16 08:16 Magdalena Kowalska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-15 14:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zadania wynosi 246.000 zl. brutto
2021-09-13 15:22 Magdalena Kowalska Wyjaśnienie nr 1 do zapytania ofertowego

Wyjasnienie nr 1 do [...].pdf

2021-09-09 10:44 Magdalena Kowalska Zamawiający przesuwa termin składania ofert do dnia 15 września 2021 do godz. 14.00. Termin otwarcia mija w dn. 15 września 2021 o godz. 14.10

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 644