Proceeding: RI.271.49.2021 Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Konopnickiej z ul. Żwirową w Trzciance

Ludwika Wikieł
Gmina Trzcianka
Deadlines:
Published : 31-08-2021 16:02:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie w BZP wyniesione skrzyżowanie konopnickiej i żwirowej.pdf pdf 83.86 2021-08-31 16:02:00 Proceeding
zał. nr 3 do SWZ_Oświadczenie - przynależność do grupy kapitałowej.doc doc 73.5 2021-08-31 16:02:00 Proceeding
zał. nr 6 do SWZ - wzór umowy.docx docx 20.16 2021-08-31 16:02:00 Proceeding
zał. nr 7 do SWZ - dokumentacja techniczna.zip zip 17153.15 2021-08-31 16:02:00 Proceeding
SWZ -wyniesione skrzyzowanie konopnickiejz ul. zwirowa.doc doc 263.5 2021-08-31 16:02:00 Proceeding
zał. nr 1 do SWZ_Oświadczenie - spełnienie warunków udziału.doc doc 77 2021-08-31 16:02:00 Criterion
zał. nr 2 do SWZ_Oświadczenie - brak podstaw do wykluczenia.doc doc 79 2021-08-31 16:02:00 Criterion
zał. nr 4 do SWZ_Formularz oferty.doc doc 78 2021-08-31 16:02:00 Criterion
zał. nr 5 do SWZ_Wykaz osób.doc doc 74.5 2021-08-31 16:02:00 Criterion
uniewaznienie skrzyzowanie.pdf pdf 170.05 2021-09-15 14:16:30 Public message

Announcements

2021-09-15 14:16 Ludwika Wikieł Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o unieważnieniu postępowania.

uniewaznienie skrzyz [...].pdf

2021-09-15 08:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 184 143,20 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

zał. nr 1 do SWZ_Ośw [...].doc

zał. nr 2 do SWZ_Ośw [...].doc

zał. nr 4 do SWZ_For [...].doc

zał. nr 5 do SWZ_Wyk [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 211