Proceeding: BZP.271.22.2021.NP Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 31-08-2021 10:45:00
Placing offers : 27-10-2021 10:00:00
Offers opening : 27-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 3191.9 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. I.zip zip 195520.67 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa- załączniki.zip zip 3843.53 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.II.zip zip 414792.69 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
TER.zip zip 146.52 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. VI.zip zip 214081.9 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.IV.zip zip 351695.31 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.III.zip zip 488040.75 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. V.zip zip 387428.94 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
2021-OJS168-438998-pl-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.3 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
2021-OJS172-448396-pl- sprostowanie 1.pdf pdf 84.37 2021-09-06 09:10:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - projekt.pdf pdf 75.09 2021-10-01 12:08:47 Public message
BZP.271.22.2021.NP - odpowiedzi na pytania 1.pdf pdf 892.2 2021-10-01 12:10:17 Public message
Modyfikacja SWZ_22.2021.pdf pdf 402.06 2021-10-18 07:27:16 Public message
ENOTICES_n0056kac (external)-2021-142199-NF14-PL.pdf pdf 75.76 2021-10-18 07:27:16 Public message
notice(3).pdf pdf 72.37 2021-10-11 09:20:47 Public message
Odpowiedzi na pytania (2)_08.10.2021.zip zip 5647.55 2021-10-08 11:53:51 Public message
TER-po modyfikacjach_08.10.2021.zip zip 162.73 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. IV_08.10.2021.zip zip 387428.8 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. V_08.10.2021.zip zip 408094.64 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok.a projektowa CZ. VI_08.10.2021.zip zip 214082.84 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. I_08.10.2021.zip zip 195514.2 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. II_08.10.2021.zip zip 492898.13 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. III_08.10.2021.zip zip 351695.36 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. IV_08.10.2021.zip zip 387428.8 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. V_08.10.2021.zip zip 408094.64 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok.a projektowa CZ. VI_08.10.2021.zip zip 214082.84 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. I_08.10.2021.zip zip 195514.2 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. II_08.10.2021.zip zip 492898.13 2021-10-08 11:53:51 Public message
Dok. projektowa Cz. III_08.10.2021.zip zip 351695.36 2021-10-08 11:53:51 Public message
notice(2)- przesłane.pdf pdf 75.75 2021-10-08 11:57:22 Public message
Odpowiedzi na pytania_21.10.2021.zip zip 2535.45 2021-10-21 08:10:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert_22.2021.NP.pdf pdf 885.57 2021-10-27 11:32:41 Public message
wynik_22.2021.pdf pdf 349.44 2021-11-10 08:14:11 Public message
Informacja o kwocie_22.2021.pdf pdf 348.47 2021-10-27 10:00:00 Public message

Announcements

2021-11-10 08:14 Natalia Pielech Wynik postępowania.

wynik_22.2021.pdf

2021-10-27 11:32 Natalia Pielech Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-10-27 10:00 Buyer message Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie_ [...].pdf

2021-10-21 08:10 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].zip

2021-10-18 07:27 Natalia Pielech Modyfikacja SWZ oraz informacja o sprostowaniu ogłoszenia

Modyfikacja SWZ_22.2 [...].pdf

ENOTICES_n0056kac (e [...].pdf

2021-10-11 09:20 Natalia Pielech informacja o sprostowaniu ogłoszenia

notice(3).pdf

2021-10-08 11:57 Natalia Pielech Informacja o sprostowaniu ogłoszenia

notice(2)- przesłane [...].pdf

2021-10-08 11:53 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.
Dokumentacja techniczna po modyfikacjach- komplet.
TER po modyfikacjach-komplet.

Odpowiedzi na pytani [...].zip

TER-po modyfikacjach [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok.a projektowa CZ. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok.a projektowa CZ. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

Dok. projektowa Cz. [...].zip

2021-10-01 12:10 Natalia Pielech Odpowiedzi na pytania.

BZP.271.22.2021.NP - [...].pdf

2021-10-01 12:08 Natalia Pielech Informacja o sprostowaniu ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-06 09:10 Natalia Pielech Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-OJS172-448396-p [...].pdf

2021-09-01 15:08 Natalia Pielech UWAGA: Plik "SWZ_22.2021" jest plikiem PDF i otwiera się przy pomocy bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 4448