Proceeding: BZP.271.22.2021.NP Przebudowa ul. Dworcowej wraz z przebudową torowiska oraz budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP w Gorzowie Wlkp.

Deadlines:
Published : 31-08-2021 10:45:00
Placing offers : 04-10-2021 10:00:00
Offers opening : 04-10-2021 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.zip zip 3191.9 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. I.zip zip 195520.67 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa- załączniki.zip zip 3843.53 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.II.zip zip 414792.69 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
TER.zip zip 146.52 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. VI.zip zip 214081.9 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.IV.zip zip 351695.31 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ.III.zip zip 488040.75 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
Dokumentacja projektowa CZ. V.zip zip 387428.94 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
2021-OJS168-438998-pl-ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 147.3 2021-08-31 10:45:00 Proceeding
2021-OJS172-448396-pl- sprostowanie 1.pdf pdf 84.37 2021-09-06 09:10:46 Public message

Announcements

2021-09-06 09:10 Natalia Pielech Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2021-OJS172-448396-p [...].pdf

2021-09-01 15:08 Natalia Pielech UWAGA: Plik "SWZ_22.2021" jest plikiem PDF i otwiera się przy pomocy bezpłatnego programu Adobe Acrobat Reader.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 984