Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-6/2021 Dostawa oprogramowania do zarządzania serwerami dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 27-08-2021 11:13:00
Placing offers : 06-09-2021 10:00:00
Offers opening : 06-09-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 107.02 2021-08-27 11:13:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1247.09 2021-08-27 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 636.14 2021-08-27 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 904.42 2021-08-27 11:13:00 Proceeding
Załączniki nr 1-8 - edytowalne.docx docx 230.36 2021-08-27 11:13:00 Proceeding
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 419.54 2021-09-02 11:24:53 Public message
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ II.pdf pdf 421.3 2021-09-02 14:45:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 421.42 2021-09-06 12:22:07 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 660.4 2021-09-10 12:10:59 Public message
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 663.15 2021-09-28 10:57:03 Public message

Announcements

2021-09-28 10:57 Elżbieta Hańczyc Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż działając na podstawie art. 263 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), w załączeniu przekazuję informacje o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o ponowny [...].pdf

2021-09-10 12:10 Ewa Świątek W załączeniu, działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający udostępnia informację z o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu

informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-06 12:22 Ewa Świątek W załączeniu, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-06 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 270 000,00 PLN
2021-09-02 14:45 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający w załączeniu przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu:

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

2021-09-02 11:24 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający w załączeniu przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu:

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 371