Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/1/PN/2021 Organizacja wydarzenia „Europejskie Forum Przyszłości”, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2021 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie - 2 zadania

Adam Strzyżewski
Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o. o.
Deadlines:
Published : 01-09-2021 09:50:00
Placing offers : 15-09-2021 08:30:00
Offers opening : 15-09-2021 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.53 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1113.07 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz oferty.doc doc 84.5 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 628.22 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 746.28 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ.doc doc 254 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4A do SWZ wraz z załacznikami.zip zip 9042.53 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 4B do SWZ.docx docx 18.18 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz usług.docx docx 22.3 2021-09-01 09:50:00 Proceeding
Odpowiedzi na zapytania_.pdf pdf 651.03 2021-09-08 13:21:07 Public message
Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Załącznik nr 2A do SWZ.pdf pdf 629.74 2021-09-08 13:21:07 Public message
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 431.47 2021-09-15 08:41:07 Public message
Zestawienie ofert - Informacja z otwarcia.pdf pdf 438.67 2021-09-17 11:29:27 Public message
SIGNED_Powiadomienie o wyborze - Informacja publiczna.pdf pdf 579.8 2021-09-22 16:27:49 Public message

Announcements

2021-09-22 16:27 Adam Strzyżewski Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania

SIGNED_Powiadomienie [...].pdf

2021-09-17 11:29 Adam Strzyżewski Zestawienie ofert - Informacja z otwarcia

Zestawienie ofert - [...].pdf

2021-09-15 08:41 Adam Strzyżewski Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Kwota jaką Zamawiają [...].pdf

2021-09-08 13:21 Adam Strzyżewski Zamawiający publikuje odpowiedzi na zadane pytania w zakresie SWZ wraz z załącznikiem.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

Załącznik nr 1 do od [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 484