Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.6.4.2021 „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”

Deadlines:
Published : 24-08-2021 12:33:00
Placing offers : 10-09-2021 08:00:00
Offers opening : 10-09-2021 08:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.54 2021-08-24 12:33:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1237.6 2021-08-24 12:33:00 Proceeding
Załączniki SA.270.6.4.2021.zip zip 9178.8 2021-08-24 12:33:00 Proceeding
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf pdf 41.51 2021-08-30 10:46:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 97.83 2021-09-10 12:18:37 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 110.51 2021-09-20 11:18:21 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.95 2021-10-22 09:53:22 Public message

Announcements

2021-10-22 09:53 Emilia Tydman 22.10.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania dotyczące zamówienia pn. „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”, znak SA.270.6.4.2021

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2021-09-20 11:18 Emilia Tydman 20.09.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o wyborze oferty dotyczącą zamówienia pn. „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”, znak: SA.270.6.4.2021

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-10 12:18 Emilia Tydman 10.09.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację z otwarcia ofert dotyczącą zamówienia pn. „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr.3015 dojazd pożarowy 15.”, znak: SA.270.6.4.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-30 10:46 Emilia Tydman 30.08.2021r.
Nadleśnictwo Augustów zamieszcza Informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia dotyczącą postępowania pn. „Modernizacja drogi w leśnictwie Białobrzegi nr. 3015 dojazd pożarowy 15.”, znak: SA.270.6.4.2021

Informacja o kwocie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 499