Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PZD. DT - 2310.10.2021 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2359W Radzanów – Drzazga wraz z mostem o JNI 01005659 na rzece Wkra

Deadlines:
Published : 19-08-2021 14:11:00
Placing offers : 09-09-2021 09:00:00
Offers opening : 09-09-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Druki w formie edytowalnej.docx docx 33.3 2021-08-19 14:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.09 2021-08-19 14:11:00 Proceeding
Oświadczenie o braku przynależności bądź przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 115 2021-08-19 14:11:00 Proceeding
SWZ Radzanów - Drzazga.pdf pdf 26592.67 2021-08-19 14:11:00 Proceeding
2359W RADZANOW-DRZAZGA.rar rar 156937.39 2021-08-19 14:11:00 Proceeding
3.1 formatka A3 nowe - zmienione.pdf pdf 119.06 2021-08-31 12:05:33 Public message
Kosztorys drogowy Radzanów - Drzazga po zmianach.xls xls 61.5 2021-08-31 12:05:33 Public message
Odpowiedź na pytania.pdf pdf 262.54 2021-08-31 12:05:33 Public message
Pytania 1.pdf pdf 607.2 2021-08-31 12:05:33 Public message
D-01.02.01. Wycinka drzew.rtf rtf 64.82 2021-09-01 13:21:45 Public message
Decyzja Nr 6-2020.pdf pdf 6570.41 2021-09-01 13:21:45 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 2905.89 2021-09-01 13:21:45 Public message
Projekt zagospodarowania terenu.pdf pdf 19113.87 2021-09-01 13:21:45 Public message
Uzgodnienie dokumentacji.pdf pdf 274.3 2021-09-01 13:21:45 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 458.2 2021-09-01 14:27:14 Public message
pytania.pdf pdf 261.91 2021-09-01 14:27:14 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 56.36 2021-09-01 14:29:30 Public message
zmiana treści SWZ.pdf pdf 1085.09 2021-09-01 14:29:30 Public message
odpowiedź.pdf pdf 509.92 2021-09-07 12:29:48 Public message
zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 605.89 2021-09-09 12:39:27 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1052.89 2021-10-20 14:12:58 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej II.pdf pdf 2196.01 2021-11-05 14:52:22 Public message
Informacja po wyborze oferty najkorzystniejszej III.pdf pdf 1100.21 2021-12-02 13:06:07 Public message

Announcements

2021-12-02 13:06 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przesyła informację po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja po wyborz [...].pdf

2021-11-05 14:52 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-10-20 14:12 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-09-09 12:39 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie przedstawia zbiorcze zestawienie ofert, jakie wpłynęły w postępowaniu.

zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-09-09 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to 14.006.120,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów sześć tysięcy sto dwadzieścia 00/100)
2021-09-07 12:29 Anna Piliszek Treść pytania, jakie wpłynęło do zamawiającego:

"Dzień dobry,
Proszę o informację czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe"

Odpowiedź w załączniku.

odpowiedź.pdf

2021-09-01 14:29 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia wraz ze zmianą treści SWZ

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2021-09-01 14:27 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

pytania.pdf

2021-09-01 13:21 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

D-01.02.01. Wycinka [...].rtf

Decyzja Nr 6-2020.pd [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Projekt zagospodarow [...].pdf

Uzgodnienie dokument [...].pdf

2021-08-31 12:05 Anna Piliszek Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie zamieszcza pytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

3.1 formatka A3 nowe [...].pdf

Kosztorys drogowy Ra [...].xls

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Pytania 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 1501