Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 43/ZP21 Dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego i oprogramowania

Zamówienia Publiczne
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Department: Sekcja Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 17-08-2021 10:59:00
Placing offers : 20-09-2021 09:00:00
Offers opening : 20-09-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie 2021-OJS158-417677.xml xml 13.8 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
Ogłoszenie 2021-OJS158-417677-pl-ts.pdf pdf 210.16 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
PassMark CPU Benchmarks (1).pdf pdf 11752.3 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
PassMark Video Card Benchmarks.pdf pdf 7530.42 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
SWZ nieograniczony43.docx docx 301.48 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
SWZ nieograniczony43.pdf pdf 1562.14 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 87.55 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
espd-request.xml xml 135.94 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
README.txt txt 0.93 2021-08-17 10:59:00 Proceeding
Zmiana I do SWZ43.pdf pdf 587.31 2021-08-24 10:20:55 Public message
zapytania I.pdf pdf 707.75 2021-09-01 11:16:41 Public message
zapytania II.pdf pdf 698.26 2021-09-08 08:21:13 Public message
informacja z otwarcia 43.pdf pdf 360.93 2021-09-20 10:53:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze 43 na cz. I II i VII oraz Unieważnienie cz. III IV V VI i VIII.pdf pdf 646.25 2021-10-14 15:13:49 Public message
43 Informacja o finansowaniu.pdf pdf 332.19 2021-09-20 09:00:00 Public message

Announcements

2021-10-14 15:13 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze na cz. I, II i VII oraz unieważnieniu cz. III, IV, V, VI i VIII

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-20 10:53 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2021-09-20 09:00 Buyer message INFORMACJA o kwocie na sfinansowanie zamówienia

43 Informacja o fina [...].pdf

2021-09-08 08:21 Zamówienia Publiczne Zapytania II i odpowiedzi

zapytania II.pdf

2021-09-01 11:16 Zamówienia Publiczne Zapytania I i odpowiedzi

zapytania I.pdf

2021-08-24 10:20 Zamówienia Publiczne Zmiana do SWZ

Zmiana I do SWZ43.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 918