Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00150258/01 Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I - Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj (WR.271.11.2021.206)

Deadlines:
Published : 16-08-2021 15:00:00
Placing offers : 08-09-2021 11:00:00
Offers opening : 08-09-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 101.41 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
SWZ - FARMA 2.docx docx 96.3 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 74 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 2a - Oświadczenie podstawy wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postepowaniu.docx docx 21.54 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 2b - Oświadczenie grupa kapitałowa.doc doc 34 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 3 - projekt umowy farma — 2.docx docx 43.16 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Wykaz RB wykaz osób.doc doc 42.5 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Zobowiązanie_innych_podmiotów.doc doc 30 2021-08-16 15:00:00 Proceeding
Zał. nr 1a - PFU.zip zip 9282.07 2021-08-17 08:02:12 Proceeding
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 42.33 2021-08-20 13:51:46 Public message
pytania i odpowiedzi.pdf pdf 547.83 2021-08-20 13:51:46 Public message
SWZ - modyfikacja 20.08.2021.docx docx 96.53 2021-08-20 13:51:46 Public message
pytania i odpowiedzi - 2.pdf pdf 717.8 2021-08-25 15:30:18 Public message
pytanie i odpowiedz_3.pdf pdf 303.55 2021-08-31 08:49:42 Public message
odpowiedz dot. formularza ofert.pdf pdf 580.14 2021-09-02 11:03:12 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.58 2021-09-03 09:15:46 Public message
informacja z dnia 08_09_2021 z otwarcia ofert.pdf pdf 342.36 2021-09-08 13:29:14 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postepowania.pdf pdf 246.45 2021-09-17 13:14:01 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności.pdf pdf 265.21 2021-11-23 09:08:43 Public message
wybór oferty FARMA.pdf pdf 355.1 2021-12-02 15:22:20 Public message

Announcements

2021-12-02 15:22 Anna Witos W związku z wyrokiem KIO i dokonaniem ponownego badania i oceny ofert Zamawiający przekazuje wybór najkorzystniejszej oferty.

wybór oferty FARMA.p [...].pdf

2021-11-23 09:08 Anna Witos W związki z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2021r. – sygn. akt: KIO 2799/21 Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia z dnia 17 września 2021r.

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-17 13:14 Anna Witos Zamawiający przekazuje informację o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2021-09-08 13:29 Dorota Kuczwalska Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 08-09-2021 r.

informacja z dnia 08 [...].pdf

2021-09-08 11:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę: 4 523 220,00zł.
2021-09-03 09:15 Dorota Kuczwalska Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-09-02 11:03 Dorota Kuczwalska Informacja ws. Formularza ofert.

odpowiedz dot. formu [...].pdf

2021-08-31 08:49 Dorota Kuczwalska Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi.

pytanie i odpowiedz_ [...].pdf

2021-08-25 15:30 Anna Witos Zamawiający przekazuje pytania i odpoweidzi

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2021-08-20 13:51 Anna Witos Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi oraz modyfikację SWZ. Zamawiający informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu oraz terminy składania i otwarcia ofert.

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

pytania i odpowiedzi [...].pdf

SWZ - modyfikacja 20 [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2113