Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WGN.271.4.2021 „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży”

Małgorzata Chludzińska
Miasto Łomża
Deadlines:
Published : 16-08-2021 11:54:00
Placing offers : 31-08-2021 10:00:00
Offers opening : 31-08-2021 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.13 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
SWZ Remont przy Nowej 2.pdf pdf 778.84 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 32.69 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków i brak podstaw wy....docx docx 18.71 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 3 Oświadczenie podmiotu udostepniajacego zasoby.docx docx 19.25 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 4 Oświadcz-grupa kapit_.docx docx 18.75 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 5 Oświadczenie Wykonawcow składajacych ofertę wspólną.doc doc 50.5 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 6 Wzór umowy.pdf pdf 625.85 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 7 Karta gwarancyjna.pdf pdf 282.18 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
zał. nr 8 Dokumentacja techniczna.zip zip 2246.16 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
Zał. nr 9 PRZEDMIAR.pdf pdf 6115.13 2021-08-16 11:54:00 Proceeding
WGN.271.4.2021 odpowiedzi z dn. 26.08.2021.docx docx 23.77 2021-08-26 13:31:24 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 26.08.2021 r.pdf pdf 785.27 2021-08-26 13:31:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 436.4 2021-08-31 13:42:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert_wersja edytowalna.docx docx 21.25 2021-08-31 13:42:01 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 528.36 2021-09-14 14:37:46 Public message
Informacja o prowadzonym postępowaniu.docx docx 16.66 2021-09-14 14:39:16 Public message

Announcements

2021-09-14 14:39 Małgorzata Chludzińska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży” - wersja edytowalna

Informacja o prowadz [...].docx

2021-09-14 14:37 Małgorzata Chludzińska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży”

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-31 13:42 Małgorzata Chludzińska W załączeniu Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Wymiana sufitów podwieszanych wraz z wymianą opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży”

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-31 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę 226 000,00 PLN.
2021-08-26 13:31 Małgorzata Chludzińska W dniu 26.08.2021 r. Zamawiający zamieścił odpowiedzi na pytania Wykonawców. Pliki w załączeniu.

WGN.271.4.2021 odpow [...].docx

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 733