Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.97.2021 Roboty remontowe budynku gospodarczego w miejscowości Krasny Las gm. Supraśl

Wojciech Kulbacki
Nadleśnictwo Dojlidy
Deadlines:
Published : 13-08-2021 13:48:00
Placing offers : 27-08-2021 09:00:00
Offers opening : 27-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SA.270.97.2021 - Załączniki.zip zip 1289.31 2021-08-13 13:48:00 Proceeding
SA.270.97.2021 - SWZ.pdf pdf 393.35 2021-08-13 13:48:00 Proceeding
SA.270.97.2021 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.28 2021-08-13 13:48:00 Proceeding
SA.270.97.2021 - zał. 1 - formularz oferty.doc doc 69 2021-08-13 13:48:00 Criterion
SA.270.97.2021 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 363.52 2021-08-27 15:00:41 Public message
SA.270.97.2021 - informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 868.1 2021-10-06 13:35:44 Public message

Announcements

2021-10-06 13:35 Wojciech Kulbacki Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

SA.270.97.2021 - inf [...].pdf

2021-08-27 15:00 Wojciech Kulbacki Zamawiający w załączeniu przedstawia informację z otwarcia ofert.

SA.270.97.2021 - Inf [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

SA.270.97.2021 - zał [...].doc

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 427