Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP 262-3/2021 Dostawa instrumentów muzycznych i akcesoriów muzycznych dla Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 10-08-2021 09:02:00
Placing offers : 18-08-2021 10:00:00
Offers opening : 18-08-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.87 2021-08-10 09:02:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.pdf pdf 638.09 2021-08-10 09:02:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 10 do SWZ.pdf pdf 553.84 2021-08-10 09:02:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1202.5 2021-08-10 09:02:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 424.16 2021-08-11 13:21:29 Public message
Formularze edytowalne.docx docx 56.8 2021-08-17 07:13:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 424.99 2021-08-18 12:11:03 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 373.86 2021-08-30 13:13:35 Public message

Announcements

2021-08-30 13:13 Ewa Świątek Działając na podstawie art. 253 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przesyła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-18 12:11 Ewa Świątek Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-18 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - Zadanie 1- 88 600,00 PLN; Zadanie 2 - 40 550,00 PLN; Zadanie 3 - 1 000,00 PLN
2021-08-17 07:13 Ewa Świątek Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu przekazuje załączniki od nr 1 do nr 8 w formie edytowalnej

Formularze edytowaln [...].docx

2021-08-11 13:21 Ewa Świątek
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.
W załączeniu Treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.


Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 300