Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.23.2021 Wymiana istniejącego oświetlenia na ul. Warszawskiej na oświetlenie w technologii LED z centralnym sterowaniem

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 09-08-2021 15:10:00
Placing offers : 27-08-2021 12:00:00
Offers opening : 27-08-2021 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 90.99 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
SWZ.doc doc 578.5 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 2_Projektowane postanowienia umowy.docx docx 83.8 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 12_Opis parametrów systemu sterowania – IoT.docx docx 17.79 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 13_Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED.docx docx 75.27 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
Załączniki do SWZ składane na wezwanie.zip zip 56.51 2021-08-09 15:10:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 82 2021-08-09 15:10:00 Criterion
Załączniki do SWZ składane z ofertą.zip zip 67.43 2021-08-09 15:10:00 Criterion
Pismo_odpowiedzi z dnia 11.08.2021 r. na pytania do SWZ-sig.pdf pdf 296.15 2021-08-11 14:56:08 Public message
Zmiana SWZ z dnia 11.08.2021 r..doc doc 579 2021-08-11 14:56:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.93 2021-08-20 15:32:23 Public message
Pismo z dnia 20.08.2021 r. zmiana SWZ.pdf pdf 147.09 2021-08-20 15:32:23 Public message
Pismo z dnia 20.08.2021 r. zmiana SWZ.pdf.XAdES XAdES 5.5 2021-08-20 15:32:23 Public message
Załącznik nr 1_Formularz oferty zmiana z dnia 20.08.2021.doc doc 82 2021-08-20 15:32:23 Public message
Zmiana SWZ z dnia 20.08.2021 r..doc doc 583 2021-08-20 15:32:23 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 44.54 2021-08-23 17:12:31 Public message
Pismo z dnia 23.08.2021 r. odpowiedź na pytania-sig.pdf pdf 223.82 2021-08-23 17:12:31 Public message
Załącznik nr 2_Projektowane postanowienia umowy zmiana z 23.08.2021 r.docx docx 88.7 2021-08-23 17:12:31 Public message
Zmiana SWZ z dnia 23.08.2021 r..doc doc 583.5 2021-08-23 17:12:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 282.29 2021-08-27 14:52:47 Public message
Zawiadomienie-sig.pdf pdf 345.21 2021-09-17 12:39:03 Public message

Announcements

2021-09-17 12:39 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie-sig.pd [...].pdf

2021-08-27 14:52 Zamówienia Publiczne W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert w postępowaniu WIZIF.271.23.2021 pn.: „Wymiana istniejącego oświetlenia na ul. Warszawskiej na oświetlenie w technologii LED z centralnym sterowaniem”

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-27 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 000 000 zł
2021-08-23 17:12 Zamówienia Publiczne Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania oraz zmianę dokumentów zamówienia w postępowaniu WIZIF.271.23.2021 pn. „Wymiana istniejącego oświetlenia na ul. Warszawskiej na oświetlenie w technologii LED z centralnym sterowaniem”

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pismo z dnia 23.08.2 [...].pdf

Załącznik nr 2_Proje [...].docx

Zmiana SWZ z dnia 23 [...].doc

2021-08-20 15:32 Zamówienia Publiczne Zmiana SWZ oraz pozostałych dokumentów zamówienia z dnia 20.08.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Pismo z dnia 20.08.2 [...].pdf

Pismo z dnia 20.08.2 [...].XAdES

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Zmiana SWZ z dnia 20 [...].doc

2021-08-11 14:56 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ wraz ze zmianą SWZ z dnia 11.08.2021 r.

Pismo_odpowiedzi z [...].pdf

Zmiana SWZ z dnia 11 [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załączniki do SWZ sk [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1039