Proceeding: SPZ.272.10.2021 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ W SEZONIE 2021/2022

Deadlines:
Published : 06-08-2021 13:16:00
Placing offers : 15-09-2021 08:00:00
Offers opening : 15-09-2021 08:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 157.58 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.44 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Mapa rejonów zimowego odśnieżania dróg.pdf pdf 308.88 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Plan zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Zamość.pdf pdf 6915.45 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
projekt umowy.pdf pdf 150.32 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
SWZ_SPZ.272.10.2021-sig.pdf pdf 568.31 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 174.14 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Dziennik pracy sprzętu - chodniki.xls xls 29.5 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Dziennik pracy sprzętu - ulice.xls xls 29.5 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
kosztorys ofertowy.xls xls 37.5 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
wykaz osób.docx docx 14.82 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
wykaz usług.docx docx 14.01 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
oświadczenie - grupy kapitałowe.doc doc 28 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
protokół kontroli.doc doc 85 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Protokół ponownej kontroli.doc doc 86.5 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc doc 126 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
espd-request.xml xml 148.21 2021-08-06 13:16:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ-sig.pdf pdf 388.76 2021-09-07 07:38:47 Public message
Informacja art. 222.pdf pdf 88.27 2021-09-14 13:37:03 Public message
20210915112101484.pdf pdf 166.13 2021-09-15 11:25:47 Public message
Informacja o unieważnieniu części postępowania-sig.pdf pdf 287.41 2021-09-16 14:09:20 Public message

Announcements

2021-09-16 14:09 Ireneusz Węs Informacja o unieważnieniu części postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2021-09-15 11:25 Ireneusz Węs Informacja z otwarcia ofert

20210915112101484.pd [...].pdf

2021-09-14 13:37 Magdalena Stąsiek Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja art. 222. [...].pdf

2021-09-07 07:38 Ireneusz Węs W załączeniu wyjaśnienia treści SWZ.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 659