Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.22.2021 Dostawa i montaż wiat w gminie Stare Babice

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 05-08-2021 15:06:00
Placing offers : 20-08-2021 12:00:00
Offers opening : 20-08-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.doc doc 661.5 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Załącznik 2a Projektowane postanowienia umowy Część 1.docx docx 95.97 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Załącznik 2b Projektowane postanowienia umowy Część 2.docx docx 94.98 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Załącznik 2c Projektowane postanowienia umowy Część 3.docx docx 104.68 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Załączniki składane na wezwanie.zip zip 35.69 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Załącznik nr 11_Dokumentacja dla części nr 3.zip zip 1667.39 2021-08-05 15:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 121.15 2021-08-05 15:06:01 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 104.5 2021-08-05 15:06:00 Criterion
Załączniki składane z ofertą.zip zip 65.57 2021-08-05 15:06:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 276.64 2021-08-20 13:46:34 Public message

Announcements

2021-08-20 13:46 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-20 12:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 136 790 zł w tym:
Część 1 – 26 790 zł
Część 2 – 35 000 zł
Część 3 – 75 000 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załączniki składane [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 442