Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.63.2021.ZP3 Opracowanie projektu ul. Cisowej w Łochowie

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 03-08-2021 11:15:00
Placing offers : 12-08-2021 10:00:00
Offers opening : 12-08-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2309.71 2021-08-03 11:15:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.23 2021-08-03 11:15:00 Proceeding
Wzór umowy.docx docx 53.02 2021-08-03 11:15:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 4651.17 2021-08-03 11:15:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 27.86 2021-08-03 11:15:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.85 2021-08-03 11:15:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 253.98 2021-08-12 12:10:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 200.06 2021-08-12 12:10:33 Public message
Unieważnienie postępowania.docx docx 198.5 2021-08-16 11:30:58 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 191.1 2021-08-16 11:30:58 Public message

Announcements

2021-08-16 11:30 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.63.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 16.08.2021 r.

Dotyczy postępowania pn.:
„Opracowanie projektu ul. Cisowej w Łochowie”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający zawiadamia, że ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zostało unieważnione.

Uzasadnienie:
W postępowaniu wpłynęły dwie oferty, których cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadania, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Unieważnienie postę [...].docx

Unieważnienie postęp [...].pdf

2021-08-12 12:10 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.63.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 12.08.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Opracowanie projektu ul. Cisowej w Łochowie
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
40 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 12.08.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 2 oferty.
Poniżej zbiorcze zestawienie ofert wraz z informacjami odczytanymi podczas ich otwarcia:

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 Biuro Inżynierii Drogowej BID s.c. Agnieszka Szczuraszek-Kostencka, Paweł Szczuraszek,ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz
46 494,00
2 SOCHA sp. z o.o., ul. J.K. Chodkiewicza 15 85-065 Bydgoszcz 65 190,00

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-12 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 40 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie projektu ul. Cisowej w Łochowie Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 listopada 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 243