Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/S 146-385481 Zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych (SA-381-9/21)

Deadlines:
Published : 30-07-2021 09:30:00
Placing offers : 31-08-2021 12:00:00
Offers opening : 31-08-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 1071.99 2021-07-30 09:30:00 Proceeding
SWZ - jednorazówka - 2021-9.docx docx 119.38 2021-07-30 09:30:00 Proceeding
Zał. nr 3 OPZ Jednorazówka - 2021.xls xls 558 2021-07-30 09:30:00 Proceeding
Zał. nr 4 JEDZ.zip zip 82.03 2021-07-30 09:30:00 Proceeding
IMG_20210811_0001.pdf pdf 973.83 2021-08-11 12:10:45 Public message
IMG_20210811_0002.pdf pdf 451.34 2021-08-11 12:15:33 Public message
IMG_20210812_0002.pdf pdf 126.33 2021-08-12 10:45:01 Public message
IMG_20210812_0003.pdf pdf 214.51 2021-08-12 10:53:36 Public message
IMG_20210817_0001.pdf pdf 141.75 2021-08-17 11:14:52 Public message
IMG_20210817_0002.pdf pdf 257.7 2021-08-17 14:44:35 Public message
Kopia Zał. nr 3 OPZ Jednorazówka - 2021 - Zmiana.xls xls 600.5 2021-08-17 14:44:35 Public message
IMG_20210818_0001.pdf pdf 150.64 2021-08-18 12:32:55 Public message
IMG_20210818_0002.pdf pdf 127.22 2021-08-18 14:07:12 Public message
IMG_20210819_0002.pdf pdf 294.51 2021-08-19 09:38:17 Public message
IMG_20210819_0004.pdf pdf 820.66 2021-08-19 14:26:19 Public message
IMG_20210819_0005.pdf pdf 864.09 2021-08-19 14:32:40 Public message
IMG_20210825_0001.pdf pdf 599.38 2021-08-25 12:37:39 Public message
IMG_20210827_0001.pdf pdf 554.86 2021-08-27 08:06:38 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 11201.62 2021-09-01 11:00:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 14187.69 2021-10-07 09:13:29 Public message
Ceny pakietów.pdf pdf 125.79 2021-08-31 12:00:00 Public message

Announcements

2021-10-07 09:13 Ewelina Zawiska W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-09-01 11:00 Ewelina Zawiska W załączeniu informacja z sesji otwarcia ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2021-08-31 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia wynosi 2 276 214,59 zł netto. Kwoty przeznaczone na poszczególne pakiety znajdują się w załączniku.

Ceny pakietów.pdf

2021-08-27 10:37 Ewelina Zawiska W związku z wątpliwościami Wykonawców związanych z przedłużeniem terminu składania ofert, informuję iż odpowiedzi udzielone dnia 25.08.2021r. i 27.08.2021r. były odpowiedziami na pytania zadane po ustawowym terminie. Zgodnie z ustawą Zamawiający nie ma obowiązku przedłużania terminu składania ofert.
2021-08-27 08:06 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytanie

IMG_20210827_0001.pd [...].pdf

2021-08-25 12:37 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytanie

IMG_20210825_0001.pd [...].pdf

2021-08-19 14:32 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210819_0005.pd [...].pdf

2021-08-19 14:26 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210819_0004.pd [...].pdf

2021-08-19 09:38 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

IMG_20210819_0002.pd [...].pdf

2021-08-18 14:07 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210818_0002.pd [...].pdf

2021-08-18 12:32 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210818_0001.pd [...].pdf

2021-08-17 14:44 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania
Poprawiony załącznik nr 3 ( Pakiet nr 14)

IMG_20210817_0002.pd [...].pdf

Kopia Zał. nr 3 OPZ [...].xls

2021-08-17 11:14 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210817_0001.pd [...].pdf

2021-08-12 10:53 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210812_0003.pd [...].pdf

2021-08-12 10:45 Karol Jędraszak Odpowiedzi na pytania

IMG_20210812_0002.pd [...].pdf

2021-08-11 12:15 Karol Jędraszak odpowiedzi na pytania

IMG_20210811_0002.pd [...].pdf

2021-08-11 12:10 Karol Jędraszak Odpowiedz na pytania

IMG_20210811_0001.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 3654