Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WIZiF.271.19.2021 Projekt i budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gminie Stare Babice

Zamówienia Publiczne
Urząd Gminy Stare Babice
Deadlines:
Published : 28-07-2021 12:34:00
Placing offers : 19-08-2021 12:00:00
Offers opening : 19-08-2021 12:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 109.84 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Projektowane postanowienia umowy.docx docx 191.51 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
Załącznik nr 13 PFU.zip zip 1337.9 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
Załącznik nr 14 Wyrys z MPZP.pdf pdf 1335.58 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
Załączniki składane na wezwanie.zip zip 97.17 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
SWZ COM.doc doc 811 2021-07-28 12:34:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz oferty.doc doc 94 2021-07-28 12:34:00 Criterion
Załączniki składane z ofertą.zip zip 67.77 2021-07-28 12:34:00 Criterion
Pismo_odpowiedzi z dnia 10.08.2021 r. na pytania do SWZ-sig.pdf pdf 226.95 2021-08-10 13:41:16 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 39.72 2021-08-10 13:41:16 Public message
Zmiana SWZ COM.doc doc 811.5 2021-08-10 13:41:16 Public message
Zmiana załącznika nr 1_Formularz oferty.doc doc 94.5 2021-08-10 13:41:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 256.79 2021-08-19 13:50:31 Public message
Zawiadomienie-sig.pdf pdf 279.7 2021-10-05 13:39:23 Public message

Announcements

2021-10-05 13:39 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie-sig.pd [...].pdf

2021-08-19 13:50 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-19 12:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 992 736,77 w tym:
w 2022 r. – 3 339 395,23 zł
w 2023 r. – 653 341,54 zł
2021-08-10 13:41 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania do SWZ wraz ze zmianą SWZ i zmianą ogłoszenia z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Pismo_odpowiedzi z [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana SWZ COM.doc

Zmiana załącznika nr [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Załącznik nr 1_Formu [...].doc

Załączniki składane [...].zip

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1113