Proceeding: ZG.270.3.13.2021 Wykonywanie usług z zakresu hodowli i ochrony lasu na terenie Nadleśnictwa Narol w roku 2021

Dorota Bonarska-Ważny
Nadleśnictwo Narol
Deadlines:
Published : 27-07-2021 14:39:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.rar rar 123.81 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Zał. nr 2 Formularze cenowe.rar rar 126.92 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Zał. nr 3 Formularz Oferty.docx docx 42.7 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
zał. nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 36.5 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Zał. nr 5 Wzór umowy.docx docx 62.64 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Zał. nr 6 Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych.docx docx 153.16 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Ogłoszenie-przetarg otwarty 27.07.2021r. ZG.271.3.13.2021.pdf pdf 854.1 2021-07-27 14:39:00 Proceeding
Korekta ogłoszenia z dnia 27.07.2021r zn.spr ZG.270.3.13.2021..pdf pdf 107.49 2021-07-28 15:00:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 101.9 2021-08-04 12:04:10 Public message
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.08.2021r..pdf pdf 109.01 2021-08-05 14:57:10 Public message

Announcements

2021-08-05 14:57 Dorota Bonarska-Ważny Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2021-08-05 14:21 Dorota Bonarska-Ważny The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-04 12:04 Dorota Bonarska-Ważny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-28 15:00 Dorota Bonarska-Ważny Korekta ogłoszenia z dnia 27.07.2021 zn. spr. ZG.270.3.13.2021.

Korekta ogłoszenia z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 262