Proceeding: Zakup i dostawa zestawu walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej

Ilona Lisińska-Salata
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DS
Deadlines:
Published : 26-07-2021 13:54:00
Placing offers : 03-08-2021 06:45:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Warszawa, 26.07.2021 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Szanowni Państwo,

Urząd Dozoru Technicznego zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę: Pętli indukcyjnej – zestaw składający się z 1 szt. Walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedstawieniem oferty, prosimy o wypełnienie:

Załącznik 1 – Formularz cenowy

Załącznik 2 – Klauzule Społeczne

Załącznik 3 - Informacja RODO

 

        I.            INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: pętli indukcyjnej – zestaw składający się z 1 szt. Walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Zestaw walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej

 

Lp.

 

Parametr

Wymagane minimalne parametry techniczne

1.                                

Typ

Przenośna pętla indukcyjna w futerale

(dla przesyłania sygnału do wielu słuchaczy)

2.                                

Obszar działania

Powierzchnia pokrycia pętli - obszar 150 m kw.

3.                                

Elementy

zestawu

Wzmacniacz pętli indukcyjnej,

Przewód pętli o dł. 35 m zwijany na rolce (+ 15 m przedłużacz),

Urządzenie testowe – odbiornik pętli

Odbiornik bezprzewodowego mikrofonu

Bezprzewodowy mikrofon doręczny (nadajnik)

Walizka (na wszystkie w/w elementy do przenoszenia zestawu)

4.                                

Obsługa

Wygodne złącze do szybkiego podłączenia przewodu pętli

np. gniazdo jack 6,3 mm

5.                                

Gniazda

Wejściowe

2 wejścia XLR - mikrofon/linia

1 wejście RCA

6.                                

Regulacja

Regulatory sygnału wejściowego (dla każdego wejścia mic/line)

Regulator prądu pętli

7.                                

Wskaźniki

LED

Wskaźnik zasilania,

Wskaźnik sygnału wejściowego,

Wskaźnik prądu pętli

8.                                

Odpowiedź częstotliwościowa

70 Hz – 5 kHz

9.                                

Prąd

Wyjściowy

16 App

10.                            

Waga

Max. 11 kg

11.                            

Normy

EN 60118-4

12.                            

Zasilanie

Zasilanie 230-240V AC

 

13.                            

Inne

Podwójny układ ARW (Automatycznej Regulacji Wzmocnienia)

Zabezpieczenie przed spięciem

Bezpiecznik samoresetujący

14.                            

Gwarancja

24 miesiące gwarancji producenta

15.                            

Parametry odbiornika sygnału pętli indukcyjnej wchodzącego w skład w/w zestawu:

 

1.       Dioda sygnalizująca prawidłowe działanie systemu - zmienne kolory w zależności od poziomu sygnału (200 mA/m i 400 mA/m)

2.       Dioda sygnalizująca włączenie urządzenia

3.       Wbudowany głośnik

4.       Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

5.       Regulacja głośności i barwy dźwięku

6.       Smycz (pasek do noszenia na szyi)

7.       2 lata gwarancji na sprzęt od producenta

 

 

 

 

      II.            KRYTERIUM WYBORU

 

Kryterium wyboru oferty 1: Cena –  95%

Kryterium wyboru oferty 2: Klauzule społeczne – 5%

 

L.P.

Kryterium wyboru oferty

Punktacja % (waga)

Zasady punktacji

1.

Cena

95%

(cena brutto oferty najniższej/ cena brutto oferty badanej) x 95

2.

Klauzule społeczne

5%

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy spełni klauzule społeczne.

·         stosowanie klauzuli – 5 pkt

·         brak stosowania klauzuli – 0 pkt

 

Punkty przyznane ofercie w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta zdobędzie najwyższą liczbę punktów oraz będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

 

    III.            ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.         Realizacja usługi odbywać się będzie na podstawie zawartego zlecenia/umowy.

2.         Płatność za wykonanie przedmiotu zlecenia/umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty wpływu do UDT wystawionej prawidłowo pod względem formalno-rachunkowym faktury/rachunku. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3.         W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie realizacji zamówienia, obowiązująca będzie stawka podatku VAT właściwa na dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem, że kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie, a jedynie odpowiedniej zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto.

4.         Faktura/rachunek będzie wystawiona na: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa, NIP: 522-000-46-17.

5.         Urząd Dozoru Technicznego nie dokonuje przedpłat.

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, lub zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

 

W przypadku pytań: 

·              merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 517 886 563.

·              związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik 2_klauzule społeczne.docx docx 22.57 2021-07-26 13:54:00 Criterion
Informacja RODO.docx docx 22.75 2021-07-26 13:54:00 Criterion
Załącznik 1_oferta.docx docx 23.69 2021-07-26 13:54:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zestaw walizkowej przenośnej pętli indukcyjnej szczegółowy opis zaproponowanego zestawu 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.8882 PLN, EUR: 4.5789 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value Attachment required

Załącznik 1_oferta.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Klauzule społeczne 5% Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy spełni klauzule społeczne. · stosowanie klauzuli – 5 pkt · brak stosowania klauzuli – 0 pkt Attachment required

Załącznik 2_klauzule [...].docx

(0)
3 RODO - - Attachment required

Informacja RODO.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 210