Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 7/ZP/2021 Remont dachu oraz elewacji w budynku administracyjnym „D” Szkoły Policji w Katowicach

Deadlines:
Published : 23-07-2021 15:05:00
Placing offers : 09-08-2021 10:00:00
Offers opening : 09-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie remont 2021BZP 0012561601 skan.pdf pdf 3710.16 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
ogłoszenie remont 2021BZP 0012561601.pdf pdf 110.89 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
7_ZP_2021 SWZ skan.pdf pdf 17252.99 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
7_ZP_2021 SWZ.pdf pdf 705.23 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
7_ZP_2021 Załącznik nr 4 do SWZ - stwiorb.zip zip 19700.16 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
7_ZP_2021 Załączniki do SWZ edytowalne .zip zip 121.96 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
7_ZP_2021 Załączniki do SWZ pdf.zip zip 3407.25 2021-07-23 15:05:00 Proceeding
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ - skan.pdf pdf 700.93 2021-08-03 13:49:14 Public message
Odpowiedź 1 na zapytania do SWZ.pdf pdf 796.47 2021-08-03 13:49:14 Public message
7_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert skan.pdf pdf 280.42 2021-08-09 12:51:54 Public message
7_ZP_2021 Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf pdf 766.18 2021-08-09 12:51:54 Public message
7_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie - skan.pdf pdf 996.38 2021-08-10 15:18:11 Public message
7_ZP_2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 51.36 2021-08-10 15:18:11 Public message
7_ZP_2021 Unieważnienie postępowania - skan.pdf pdf 344.69 2021-08-10 15:18:11 Public message
7_ZP_2021 Unieważnienie postępowania.pdf pdf 858.8 2021-08-10 15:18:11 Public message

Announcements

2021-08-10 15:18 Magdalena Wolny Ogłoszenie o wyniku postępowania - UNIEWAŻNIENIE

7_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

7_ZP_2021 Ogłoszenie [...].pdf

7_ZP_2021 Unieważnie [...].pdf

7_ZP_2021 Unieważnie [...].pdf

2021-08-09 12:51 Karolina Nolda Zbiorcze zestawienie złożonych ofert

7_ZP_2021 Zbiorcze z [...].pdf

7_ZP_2021 Zbiorcze z [...].pdf

2021-08-09 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 268 048,00 zł brutto.
2021-08-09 08:46 Karolina Nolda The message was withdrawn by the Buyer.
2021-08-03 13:49 Karolina Nolda Wyjaśnienie treści SWZ.

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Odpowiedź 1 na zapyt [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 613