Proceeding: CUW.O.271.01.2021 MS ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH (PRZYWÓZ I ODWÓZ) UCZNIÓW DO SZKÓŁ Z TERENU GMINY OPALENICA, W CZASIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Deadlines:
Published : 26-07-2021 11:24:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Zał. nr 2 - Wzór wykazu osób.doc doc 89.5 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 3 - Wzór wykazu uslug.doc doc 81.5 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 4a Oświadczenie wstępne .docx docx 36.24 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 4b Oświadczenie wstępne .docx docx 16.8 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 5 Wzór umowy.doc doc 79 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 6 - Harmonogram przewozów.docx docx 38 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 7 Oświadczenie nt. grupy kapitałowej .docx docx 34.61 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
SWZ - Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc doc 73 2021-07-26 11:24:00 Proceeding
08d94dc3-617b-2ad1-6e94-c30001e8671f.pdf pdf 125.02 2021-07-26 11:24:05 Proceeding
SWZ.docx docx 65.62 2021-07-26 11:24:05 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #487611.pdf pdf 29.95 2021-08-03 11:17:58 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisana .pdf pdf 342.23 2021-08-17 14:04:54 Public message
2021_BZP 00158875_01.pdf pdf 62.21 2021-08-24 15:20:45 Public message

Announcements

2021-08-24 15:20 Mateusz Skrobała Ogłoszenie o wyniku postępowania

2021_BZP 00158875_01 [...].pdf

2021-08-17 14:04 Mateusz Skrobała Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 11:17 Mateusz Skrobała Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:52 Mateusz Skrobała Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 628 305,90 zł netto.
2021-08-03 09:00 Buyer message 628 305,90

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 162