Proceeding: Wykonanie projektu przebudowy części hali produkcyjnej

Katarzyna Rzepecka
SKF POLSKA S.A.
Deadlines:
Published : 23-07-2021 10:20:00
Placing offers : 02-08-2021 18:00:00
Offers opening : 03-08-2021 08:00:00
Procedure: Zapytanie o ofertę - RFQ
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Firma SKF Polska SA z siedzibą w Poznaniu aktywnie poszukuje firmy, która w
ykona projekt przebudowy części hali produkcyjnej w obszarze produkcji wałków.


Wymagania techniczne

dla projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie ogólnobudowlanym, technologicznym, wentylacyjnym, sanitarnym i elektrycznym dla rozszerzenia linii maszyn F&OD w hali B-2.


  1. Cel zadania:

Celem zadania jest opracowanie projektu umożliwiającego wykonanie prac dla przygotowania insfrastruktury dostosowanej do nowej lokalizacji maszyn szlifierskich obróbki wałeczków sferycznych w hali B-2 oraz dostosowania budynku do potrzeb sanitarnych po wykonanych zmianach. 

  1. Przedmiot zadania:

Przedmiot zadania został podzielony na trzy zakresy obszarowe, wskazane na rzucie hali B-2 (Załącznik 1):

         - Zakres dotyczący nowego pomieszczenia śniadań, dostosowanego z obecnie istniejącej szatni damskiej na II piętrze antresoli – osie słupów I-Ł / 10-12;

- zakres dotyczący przygotowania miejsca i infrastruktury dla nowych maszyn i urządzeń obróbki szlifierskiej, dostosowanego z istniejących pomieszczeń śniadalni, trawialni oraz części magazynu wydajni narzędzi;

- zakres dotyczący przystosowania piwnic do szatni męskich oraz przeniesienia szatni damskich w piwnicy budynku obróbki wałeczków. 

 

Poniżej przedstawione są szczegółowe wytyczne do poszczególnych zakresów.

2.1.       Pomieszczenie śniadań na antresoli w osiach słupów I-Ł / 10-12

2.1.1.          Opracowanie projektu budowlanego wyburzenia ścian działowych oraz sanitariatów, a także remontu pomieszczenia obecnej szatni damskiej na potrzeby pokoju śniadań.

2.1.2.          Opracowanie projektu przeniesienia pokoju śniadań do nowopowstałego pomieszczenia. Obecnie pokój śniadań znajduje się w obrębie osi słupów 5-6 / B-C. W zakresie projektu należy uwzględnić aspekty sanitarne (woda, prąd, oświetlenie – w tym awaryjne, umywalki, zlewozmywaki, miejsce na kuchenki mikrofalowe i czajniki), oraz przeniesienie wentylacji i klimatyzacji z obecnie wykorzystywanego pomieszczenia. W Załączniku 4 przedstawiony został projekt obecnego pokoju śniadań i trawialni.

2.1.3.          Opracowanie projektu dla wyjścia awaryjnego, w tym weryfikacja możliwości wykorzystania istniejącego balkonu wewnątrz hali (Zdjęcie 1, 2), wraz z doborem schodów awaryjnych z balkonu na poziom „0”.

2.2.       Infrastruktura do nowych maszyn i urządzeń w osiach słupów A-C / 5-7

2.2.1.          Opracowanie projektu budowlanego:

2.2.1.1.     Demontażu ścian działowych umożliwiających rozszerzenie obszaru produkcyjnego w osiach słupów A-C / 5-7 (załącznik 1 – Rzut hali w zakresie przebudowy). Projekt musi uwzględniać zmianę mocowania istniejącej infrastruktury rurowej i elektrycznej, która obecnie mocowana jest do ściany działowej: szynoprzewodów, instalacji sprężonego powietrza, wody chłodzącej piec hartowniczy, instalacji tryskaczowej (Zdjęcie 3, 4, 5).

2.2.1.2.     Przedłużenia istniejących kanałów technologicznych podposadzkowych dla prowadzenia mediów: chłodziwa, sprężonego powietrza i energii elektrycznej do nowych maszyn. Należy zweryfikować poziomy instalacji powrotnej chłodziwa w celu zachowania spadku grawitacyjnego w kierunku stacji centralnej filtracji B-26. W zakresie obszaru produkcyjnego należy uwzględnić zasypanie istniejącej części piwnicy. Załącznikiem 2 do Wymagań technicznych jest projekt kanałów podposadzkowych w istniejącej części produkcyjnej budynku.

2.2.1.3.     Zabudowy nowego pomieszczenia wydajni narzędzi ścianą działową oraz drzwiami na obszar produkcyjny.

2.2.2.          Opracowanie projektu sanitarnego instalacji technologicznych:

2.2.2.1.     Emulsja chłodząco-smarującej o stężeniu do 5% – zasilanie
z centralnej stacji filtracji zlokalizowanej w budynku B-26
i powrót z nowych maszyn obróbki szlifierskiej – 4 szt.,

2.2.2.2.     Sprężone powietrze – zasilanie z wewnętrznego pierścienia sprężonego powietrza do maszyn.

Projekty instalacji muszą uwzględniać zastosowane technologie w istniejącym rozwiązaniu.

2.2.3.          Opracowanie projektu elektroenergetycznego:

2.2.3.1.     Dla linii nowych maszyn – zasilanie prowadzone w kanałach kablowych równolegle z kanałem technologicznym, ze względu na obecność suwnicy.

2.2.3.2.     Rozszerzenie oświetlenia ogólnego LED o nowy obszar produkcyjny nad maszynami.

2.2.4.          Opracowanie projektu rozszerzenia wentylacji ogólnej wraz z ogrzewaniem dla obszaru A-C / 5-7. W Załączniku 3 przedstawiony został projekt obecnej wentylacji ogólnej.

2.2.5.          Opracowanie projektu technicznego dla suwnicy ABUS o udźwigu 500 kg operującej nad maszynami w zakresie planowanej rozbudowy w osiach słupów A-C / 5-7.

2.2.6.          Opracowanie projektu przeniesienia trawialni do nowego pomieszczenia nad pokojem śniadań. Szczegóły obecnej trawialni zawiera projekt z Załącznika 4.

2.3.       Przystosowanie piwnic do szatni męskich oraz przeniesienia szatni damskich w piwnicy budynku obróbki wałeczków:

2.3.1.          Opracowanie projektu budowlanego dla wyburzenia ścian w piwnicy budynku B-2, zgodnie z koncepcją zaznaczoną w Załączniku 1.

2.3.2.          Opracowanie projektu sanitarnego wod-kan-CO dla nowych pomieszczeń i sanitariatów, dostosowanych do liczby pracowników, w szczególności dla rozszerzonej strefy szatni męskiej. Sprawdzenie zgodności ilości sanitariatów w planowanej części szatni damskiej.

2.3.3.          Opracowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń nowopowstałej szatni męskiej.

2.3.4.          Opracowanie koncepcji optymalnego ustawienia szafek w szatni, z uwzględnieniem liczby pracowników oraz obowiązującymi przepisami.

 

  1. Pozostałe wymagania

3.1.       W ramach projektu należy zwertyfikować załączoną koncepcję ustawienia maszyn i urządzeń oraz zapewnić niezbędne uzgodnienia pod względem BHP, ppoż oraz sanitarnym.

3.2.       Dokumentacja projektowa musi być dostarczona w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej. Wszystkie rysunki dostarczone w formacie CAD.

3.3.       W zakresie projektu należy opracować plan BIOZ.

 

Zapraszamy do wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem obecnym i proponowaną koncepcją.

Kontakt: 

sprawy techniczne: Jarosław Otocki tel : 607-566-668 mail: jaroslaw.otocki@skf.com

sprawy handlowe + umawianie wizji lokalnej: Wojciech Golec tel: 785-451-396 mail: wojciech.golec@skf.com


Termin składania ofert: 02.08.2021. 

 Termin realizacji – opracowania projektu: 30.09.2021

 

  1. Załączniki

1.   Rzut hali w zakresie przebudowy

2.   Projekt kanałów podposadzkowych

3.   Projekt wentylacji ogólnej

4.   Projekt przeniesienia trawialni i pokoju śniadań

5.   Zdjęcie 1

6.   Zdjęcie 2

7.   Zdjęcie 3

8.   Zdjęcie 4

9.   Zdjęcie 5

 


W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Wymagania techniczne - Hala B-2 Infra.doc doc 71 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 1 - Rzut hali w zakresie przebudowy 1.1 v2007.dwg dwg 5278.15 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 1 - Rzut hali w zakresie przebudowy 1.1 v2007.pdf pdf 1743.46 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 2 - Projekt kanałów podposadzkowych.zip zip 2437.61 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 3 - Projekt wentylacji.zip zip 6177.59 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 4 - Projekt przeniesiena trawialni i pokoju śniadań.zip zip 2095.27 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 5 - Zdjęcie 1.jpg jpg 659.26 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 6 - Zdjęcie 2.jpg jpg 667.1 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 7 - Zdjęcie 3.jpg jpg 576.86 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 8 - Zdjęcie 4.jpg jpg 708.69 2021-07-23 10:20:00 Proceeding
Załącznik 9 - Zdjęcie 5.jpg jpg 674.46 2021-07-23 10:20:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie projektu Projekt wielobranżowy wg załączonych wymagań technicznych 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 178