Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Przebudowa i remont pomieszczeń laboratoryjnych i ich adaptacja do uruchomienia nowych stanowisk badawczych w budynku D w Poznaniu przy ul. Fortecznej 12

Emilia Ciechanowicz
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Department: CLAiO Poznań
Deadlines:
Published : 23-07-2021 11:15:00
Placing offers : 31-08-2021 11:00:00
Offers opening : 31-08-2021 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 88.33 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
SWZ.DOCX DOCX 195.41 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.zip zip 1774.19 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 64.88 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 3a do SWZ - oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx docx 63.88 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 3b do SWZ - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania.docx docx 61.19 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - wzór umowy.docx docx 509.06 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz robót.docx docx 62.38 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ - wykaz osób.docx docx 63.14 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.docx docx 62.1 2021-07-23 11:15:00 Proceeding
05-08-2021.zip zip 627.21 2021-08-17 10:59:01 Criterion
10-08-2021.zip zip 803.3 2021-08-17 10:59:05 Criterion
17-08-2021.zip zip 336.01 2021-08-17 10:59:11 Criterion
20-08-2021.zip zip 1554.46 2021-08-20 20:20:00 Criterion
Pytania i odpowiedzi modyfikacja tresci SWZ - 25.08.21r..docx docx 64.12 2021-08-25 14:07:25 Criterion
ogłoszenie o wyniku postępowania - unieważnienie.pdf pdf 55.19 2021-09-01 12:39:59 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.docx docx 61.14 2021-09-01 12:39:59 Public message

Announcements

2021-09-01 12:39 Emilia Ciechanowicz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

ogłoszenie o wyniku [...].pdf

zawiadomienie o unie [...].docx

2021-08-31 11:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył kwotę 350 000,00 PLN.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

05-08-2021.zip

10-08-2021.zip

17-08-2021.zip

20-08-2021.zip

Pytania i odpowiedzi [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 869