Proceeding: TP-08/2021 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:16:00
Placing offers : 03-08-2021 08:45:00
Offers opening : 03-08-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d94b42-8b01-8a7e-8fa9-13000154d2bf.pdf pdf 291.19 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.pdf pdf 871.76 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ.docx docx 27.34 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ.docx.xades xades 44.43 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy.docx docx 22.16 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy.docx.xades xades 37.52 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
załącznik_nr_2_do_SWZ_TP_08_2021.xls xls 473.5 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
załącznik_nr_2_do_SWZ_TP_08_2021.xls.xades xades 639.27 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI NR 4_5_6 do SWZ.docx docx 18.93 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI NR 4_5_6 do SWZ.docx.xades xades 33.21 2021-07-21 13:16:04 Proceeding
08d950f3-84a8-dde8-cf4a-d70001e04e8f.pdf pdf 105.02 2021-07-27 14:17:56 Public message
Pytania_jednorazówka_2021_1.pdf pdf 990.8 2021-07-27 14:17:56 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy_modyf.docx docx 22.15 2021-07-27 14:17:56 Public message
ZAŁĄCZNIK NR 3 Projekt umowy_modyf.docx.xades xades 37.49 2021-07-27 14:17:56 Public message
załącznik_1_mod.doc doc 84.5 2021-07-27 14:17:56 Public message
załącznik_1_mod.doc.xades xades 120.57 2021-07-27 14:17:56 Public message
załącznik_nr_2_do_SWZ_TP_08_2021_mod.xls xls 473.5 2021-07-27 14:17:56 Public message
załącznik_nr_2_do_SWZ_TP_08_2021_mod.xls.xades xades 639.24 2021-07-27 14:17:56 Public message
08d95283-bf6b-c06c-cf4a-d70001e0649b.pdf pdf 105.04 2021-07-29 14:22:14 Public message
Pytania_jednorazówka_2021_v2.pdf pdf 663.3 2021-07-29 14:22:14 Public message
Sprostowanie_TP_08_2021.pdf pdf 651.78 2021-07-29 14:22:14 Public message
kwota_na_TP_08_2021.pdf pdf 333.76 2021-08-03 08:46:05 Public message
Otwarcie_TP_08_2021.xls xls 56.5 2021-08-03 11:54:15 Public message
Otwarcie_TP_08_2021.xls.xades xades 4.63 2021-08-03 11:54:15 Public message
Wybór_TP_08_2021.pdf pdf 704.89 2021-08-12 12:45:36 Public message
Wybór_TP_08_2021_v2.pdf pdf 649.26 2021-08-18 14:34:19 Public message
Unieważnienie_wyboru_TP_08_2021.pdf pdf 725.79 2021-08-19 10:03:26 Public message
Wybór_TP_08_2021_v3.pdf pdf 599.53 2021-08-20 12:34:47 Public message
Wybór_TP_08_2021_V4.pdf pdf 650.24 2021-09-02 12:36:09 Public message

Announcements

2021-09-02 12:36 Sławomir Kuligowski Wybór oferty w pakiecie nr 22.

Wybór_TP_08_2021_V4. [...].pdf

2021-08-20 12:34 Sławomir Kuligowski Informacja o wyborze.

Wybór_TP_08_2021_v3. [...].pdf

2021-08-19 10:03 Sławomir Kuligowski Unieważnienie wyboru w zakresie pakietu nr 16 i 31.

Unieważnienie_wyboru [...].pdf

2021-08-18 14:34 Sławomir Kuligowski Informacja o wyborze pakiet nr 19.

Wybór_TP_08_2021_v2. [...].pdf

2021-08-12 12:45 Sławomir Kuligowski Informacja o wyborze i unieważnieniu.

Wybór_TP_08_2021.pdf

2021-08-03 11:54 Sławomir Kuligowski Informacja z otwarcia ofert.

Otwarcie_TP_08_2021. [...].xls

Otwarcie_TP_08_2021. [...].xades

2021-08-03 08:46 Sławomir Kuligowski Kwota na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

kwota_na_TP_08_2021. [...].pdf

2021-07-29 14:22 Sławomir Kuligowski W załączeniu: sprostowanie dot. odpowiedzi z dnia 27 lipca, udzielenie odpowiedzi, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

08d95283-bf6b-c06c-c [...].pdf

Pytania_jednorazówka [...].pdf

Sprostowanie_TP_08_2 [...].pdf

2021-07-27 14:17 Sławomir Kuligowski Odpowiedzi na pytania, zmiana ogłoszenia, modyfikacja załączników.

08d950f3-84a8-dde8-c [...].pdf

Pytania_jednorazówka [...].pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3 Proje [...].docx

ZAŁĄCZNIK NR 3 Proje [...].xades

załącznik_1_mod.doc

załącznik_1_mod.doc. [...].xades

załącznik_nr_2_do_SW [...].xls

załącznik_nr_2_do_SW [...].xades

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1687