Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.14.2021 „PRZEBUDOWA DZIEWIĘCIU ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH POLEGAJĄCA NA POŁOŻENIU DYWANIKÓW ASFALTOWYCH TYPU `SLURRY SEAL`”

Barbara Petka
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 21-07-2021 09:16:00
Placing offers : 09-08-2021 09:00:00
Offers opening : 09-08-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (14) - podpisany.pdf pdf 2414.29 2021-07-21 09:16:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 93.88 2021-07-21 09:16:00 Proceeding
załączniki do SWZ (edytowalne).doc doc 276 2021-07-21 09:16:00 Proceeding
Zał. Nr 6 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.zip zip 3224.73 2021-07-21 09:16:00 Proceeding
mapy.zip zip 7229.05 2021-07-28 14:43:17 Public message
odpowiedzi na pytania i zmiana SWZ 1 (14) -podpisany.pdf pdf 455.85 2021-07-28 14:43:17 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.33 2021-07-28 14:43:17 Public message
SST D-05 03 19 cienka warstwa na zimno Slurry Seal 9 odcinkow.pdf pdf 1025.45 2021-07-28 14:43:17 Public message
Załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianach SWZ.doc doc 397.5 2021-07-28 14:43:17 Public message
odpowiedzi na pytania 2 (14) - podpisany.pdf pdf 395.39 2021-07-29 08:39:29 Public message
odpowiedzi na pytania zmiana treści SWZ 3 (14) - podpisany.pdf pdf 420.87 2021-08-03 09:55:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 34.34 2021-08-03 09:55:02 Public message
Załącznik 1 do umowy Szczegółowy obmiar odcinków dróg.pdf pdf 354.61 2021-08-03 09:55:02 Public message
Załącznik nr 1 formularz ofertowy po zmianach SWZ.doc doc 376.5 2021-08-03 09:55:02 Public message
informacja z otwarcia ofert (14) podpisany.pdf pdf 551.58 2021-08-09 10:27:40 Public message
Informacja o wyborze oferty (14).pdf pdf 545.72 2021-08-13 10:04:57 Public message

Announcements

2021-08-13 10:04 Aleksandra Dering Informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-09 10:27 Barbara Petka W załączeniu przekazuję informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarc [...].pdf

2021-08-09 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4 455 000,00 zł
2021-08-03 09:55 Barbara Petka Przekazuję wyjaśnienia do treści SWZ oraz zmianę treści SWZ wraz załącznikami. UWAGA! - zmiana terminu składania ofert!

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Załącznik 1 do umowy [...].pdf

Załącznik nr 1 formu [...].doc

2021-07-29 08:39 Barbara Petka W załączeniu przekazuję wyjaśnienia do treści SWZ.

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2021-07-28 14:43 Barbara Petka Przekazuję wyjaśnienia do treści SWZ oraz zmianę treści SWZ wraz załącznikami.
UWAGA! - zmiana terminu składania ofert!

mapy.zip

odpowiedzi na pytani [...].pdf

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

SST D-05 03 19 cienk [...].pdf

Załącznik nr 1 formu [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691