Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 30/2021 Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie

Deadlines:
Published : 20-07-2021 14:27:00
Placing offers : 25-08-2021 11:45:00
Offers opening : 25-08-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Przypominamy, że ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Renowacja sieci kanal.zip.001 001 409600 2021-07-20 14:27:00 Proceeding
SWZ - Renowacja sieci kanal.zip.002 002 409600 2021-07-20 14:27:00 Proceeding
SWZ - Renowacja sieci kanal.zip.003 003 409600 2021-07-20 14:27:00 Proceeding
SWZ - Renowacja sieci kanal.zip.004 004 409600 2021-07-20 14:27:00 Proceeding
SWZ - Renowacja sieci kanal.zip.005 005 96733.11 2021-07-20 14:27:00 Proceeding
5 - Odpowiedzi na pytania 1.docx docx 19.99 2021-08-04 08:08:58 Public message
MODYFIKACJA SIWZ_1.docx docx 14.29 2021-08-09 12:42:34 Public message
7 - Odpowiedzi na pytania 2.docx docx 24.43 2021-08-19 11:50:20 Public message
8 - modyfikacja.docx docx 15.88 2021-08-19 11:56:23 Public message
10 - Odpowiedzi na pytania 4.docx docx 19.53 2021-08-23 14:46:33 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 246.17 2021-08-26 14:31:57 Public message
20 - Informacja o wyborze - Renowacja sieci kanal.doc doc 36 2021-10-05 13:32:38 Public message

Announcements

2021-10-05 13:32 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

20 - Informacja o wy [...].doc

2021-08-26 14:31 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-25 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 690 000,00 zł net / 848 700,00 zł brutto
2021-08-23 14:46 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

10 - Odpowiedzi na p [...].docx

2021-08-19 11:56 Marek Kowalski W załączeniu informacja o dokonanej modyfikacji załącznika nr 6 i 7.1. do specyfikacji warunków zamówienia

8 - modyfikacja.docx

2021-08-19 11:50 Marek Kowalski W załączeniu informacja o udzielonych odpowiedziach na pytania, która wpłynęły w ramach niniejszego postępowania.

7 - Odpowiedzi na py [...].docx

2021-08-09 12:42 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Modyfikacja treści SWZ - zmiana terminu składania ofert

MODYFIKACJA SIWZ_1.d [...].docx

2021-08-04 08:08 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedzi na pytania

5 - Odpowiedzi na py [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1432