Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/33b/2021 Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.

Deadlines:
Published : 21-07-2021 13:51:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:10:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty  na  wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej na przebudowę kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760 80 68.

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Mapa - Zlewnia Ułańska.pdf pdf 2108.94 2021-07-21 13:51:00 Proceeding
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 31.29 2021-07-21 13:51:00 Proceeding
Umowa (załącznik nr 2)-1.doc doc 101 2021-07-21 13:51:00 Proceeding
załączniki nr 3 - 6.docx docx 39.79 2021-07-21 13:51:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe (003).docx docx 32.04 2021-07-21 13:51:00 Proceeding
zestawienie ofert ul. Bankowa.pdf pdf 133.83 2021-08-03 14:49:56 Public message
scan dokumentacji.pdf pdf 1086.66 2021-08-24 08:57:52 Public message

Announcements

2021-08-24 08:57 Magdalena Włodarek Rozstrzygnięcie postępowania

scan dokumentacji.pd [...].pdf

2021-08-03 14:49 Anna Kędzia Zestawienie ofert otwartych w postępowaniu

zestawienie ofert ul [...].pdf

2021-08-03 08:51 Anna Kędzia link do otwarcia ofert: https://youtu.be/3b23NgP01io

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych - 1 pc. - (0)
2 Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie opinii geotechnicznej - 1 pc. - (0)
3 Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnień formalno – prawnych - 1 pc. - (0)
4 Uzyskanie pozwoleń na prowadzenie robót w strefie ochrony konserwatorskiej - 1 pc. - (0)
5 Wykonanie projektu wykonawczego przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Bankowej - 1 pc. - (0)
6 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2810 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę przed 19.09.2021r. – etap I. Termin wykonania projektu wykonawczego do 30.10.2021r. – etap II. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 487