Proceeding: SRZP261-0016/21 Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich

Deadlines:
Published : 19-07-2021 15:05:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Zamawiający, tj.: Powiat Zawierciański reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ul. Sienkiewicza 34 42-400 Zawiercie w imieniu i na rzecz którego działa jako Pełnomocnik Zamawiającego : Centrum Usług Wspólnych ul. Rataja 29a 42-400 Zawiercie tel. 32/ 67-107-65 e-mail: sekretariat@cuw-zawiercie.pl strona internetowa: www.cuw-zawiercie.4bip.pl adres Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw_zawiercie zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) – dalej „ustawy PZP”, na roboty budowlane pn.: "Oznakowanie poziome na drogach powiatowych i wojewódzkich".

W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Przedmiar robót.pdf pdf 120.95 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 135.68 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 522.95 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
Wytyczne Techniczne Oznakowania Poziomego.pdf pdf 192.31 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 380.53 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
Załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r..pdf pdf 19110.67 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 104.26 2021-07-19 15:05:00 Proceeding
harmonogram planowanego odnowienia oznakowania poziomego.pdf pdf 117.12 2021-07-22 14:10:37 Public message
Załącznik Nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawców wyst. wspólnie art. 117 ust. 4.odt odt 9.61 2021-07-23 16:16:18 Public message
Wyjaśnienie treści SWZ.pdf pdf 202.07 2021-07-26 13:59:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 207.24 2021-08-03 15:05:31 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 218.46 2021-08-10 09:55:55 Public message
informacja o kwocie na Platformę.pdf pdf 34.34 2021-08-03 10:00:00 Public message

Announcements

2021-08-10 09:55 Monika Piasecka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-03 15:05 Monika Piasecka Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, iż kwota, jaką przeznaczył na realizację zamówienia wynosi: 500 000,00 zł.

informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-26 13:59 Monika Piasecka Wyjaśnienie Treści SWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2021-07-23 16:16 Monika Piasecka Zamawiający publikuje skorygowany Załącznik Nr 8 do SWZ .

Załącznik Nr 8 do SW [...].odt

2021-07-22 14:10 Monika Piasecka Zamawiający udostępnia Harmonogram robót, jakie zostaną zlecone Wykonawcy w ramach umowy.

harmonogram planowan [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 503