Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2021/BZP 00119378/01 PRZEBUDOWA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ ALEI WOJSKA POLSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE - RZ.271.25.2021

Wydział Zamówień Publicznych
Miasto Jelenia Góra Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 19-07-2021 13:39:00
Placing offers : 04-08-2021 10:00:00
Offers opening : 04-08-2021 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA.zip zip 48492.95 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do Formularza Oferty.pdf pdf 60.89 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1 do Formularza oferty.xls xls 72 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_2021.07.19.pdf pdf 109.03 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.doc doc 523.5 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Tom I SWZ_Instrukcja dla Wykonawców.pdf pdf 310.26 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Tom II SWZ_Projekt umowy.pdf pdf 152.88 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Tom III Opis przedmiotu zamówienia (II postępowanie).pdf pdf 68.69 2021-07-19 13:39:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ_2021.07.26.pdf pdf 34.83 2021-07-26 09:32:13 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2021.07.27.pdf pdf 164.6 2021-07-27 14:47:41 Public message
Wyjaśnienia treści SWZ_2021.07.29.pdf pdf 158.02 2021-07-29 07:22:41 Public message
Informacja o złożonych ofertach_2021.08.04.pdf pdf 700.96 2021-08-04 10:57:22 Public message
Informacja o wyborze oferty_Platforma.pdf pdf 58.82 2021-08-13 08:17:45 Public message

Announcements

2021-08-13 08:17 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo.
informuję, iż na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 13.08.2021 r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-04 10:57 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania została zamieszczona Informacja o złożonych ofertach w przedmiotowym postępowaniu z dnia 04.08.2021 r.

Informacja o złożony [...].pdf

2021-08-04 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości: 6 379 719,00 PLN
2021-07-29 07:22 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczone zostały "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 29.07.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-27 14:47 Wydział Zamówień Publicznych Szanowni Państwo,
informuję, że na stronie prowadzonego postępowania zamieszczone zostały "Wyjaśnienia treści SWZ" z dnia 27.07.2021 r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2021-07-26 09:32 Wydział Zamówień Publicznych Dzień Dobry,
Zamawiający informuje, że na stronie niniejszego postępowania zamieszczone zostały "Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.07.2021"
z poważaniem
Aleksandra Malko
Wydział Zamówień Publicznych

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1277