Proceeding: ZDP-5/2021 (2021/BZP00118740/01 z dnia 19.07.2021r.) Przebudowa drogi powiatowej nr 1931C Kowalewko-Kcynia

Deadlines:
Published : 19-07-2021 10:25:00
Placing offers : 03-08-2021 09:00:00
Offers opening : 03-08-2021 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PW Stalówka.zip zip 105.14 2021-07-19 10:25:00 Proceeding
SST.zip zip 2376.01 2021-07-19 10:25:00 Proceeding
SWZ 1931C Kowalewko-Kcynia.docx docx 76.81 2021-07-19 10:25:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 285.6 2021-07-19 10:25:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu dr 1931C.pdf pdf 126.67 2021-07-19 10:25:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert -Stalówka.docx docx 14.8 2021-08-03 10:44:52 Public message
Informacja o wyborze oferty najk. SZYMCZAK 1.docx docx 13.61 2021-08-11 07:59:35 Public message

Announcements

2021-08-11 07:59 Waldemar Roszczyk W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].docx

2021-08-03 10:44 Waldemar Roszczyk W załączniku informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-03 09:00 Buyer message Zamawiający zabezpieczył na zadanie 500.000,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 304