Proceeding: RIG.271.7.2021 Świadczenie usług przewozowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów Gminy Krzywiń w roku szkolnym 2021/2022

Mikołaj Żak
Gmina Krzywiń
Deadlines:
Published : 16-07-2021 14:21:00
Placing offers : 27-07-2021 09:00:00
Offers opening : 27-07-2021 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
oswiadczenia-zalacznik nr 2.doc doc 73.5 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
oswiadczenia-zalacznik nr 2a.doc doc 80.5 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
oswiadczenia-zalaczniki-3-6.doc doc 90 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
oświadczenia-załącznik-7.docx docx 21.34 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
siwz-zalacznik-oferta.doc doc 134 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
SWZ dowozy-.docx docx 182.67 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
UMOWA - wzór zał nr 8 .docx docx 42.95 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Godziny dowozów i odwozów.xlsx xlsx 18.28 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Wykaz dowożonych uczniów.xlsx xlsx 14.93 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
08d9484f-7336-1f58-8fa9-13000154c12b(1).pdf pdf 146.23 2021-07-16 14:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert - dowozy.pdf pdf 108.89 2021-07-27 11:13:58 Public message
UNIEWAŻNIENIE postępowania cz. I.pdf pdf 157.48 2021-07-28 09:56:50 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 150.06 2021-08-09 15:32:50 Public message

Announcements

2021-08-09 15:32 Maciej Gubański Zamawiający publikuje Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-28 09:56 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części zamówienia nr I.

UNIEWAŻNIENIE postę [...].pdf

2021-07-27 11:13 Mikołaj Żak Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert w przetargu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-27 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 345 136,00 zł, przy czym:
- na część zamówienia nr I wynosi 242 352,00 zł
- na część zamówienia nr II wynosi 102 784,00 zł

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 296