Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2021/2022”

Piotr Idzik
Gmina Sędziszów Małopolski Department: SCUW
Deadlines:
Published : 16-07-2021 15:05:00
Placing offers : 23-07-2021 12:00:00
Offers opening : 23-07-2021 13:00:00
Procedure:
Type: Service

Requirements and specifications

Zamawiający, Gmina Sędziszów Małopolski - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5, 39-120 Sędziszów Małopolski zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na: „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2021/2022”, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz.2019 ze zm.).

 

1.       ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sędziszów Małopolski - Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5, 39-120 Sędziszów Małopolski

tel.: (017) 22 16 594

adres strony internetowej : http://scuw.sedziszow-mlp.pl/

e-mail: zosip@pro.onet.pl

 

2.       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski w dni nauki szkolnej w podziale na trzy części zamówienia (trasy):

TRASA nr 1 : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej (27 dzieci)

TRASA nr 2: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych (14 dzieci)

TRASA nr 3: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Klęczanach (12 dzieci)

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub więcej części zamówienia (tras).

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe (2).pdf pdf 939.47 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 454.77 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Wykaz pojazdów.docx docx 16.34 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Opis przedmiotu do zapytania 2021-2022.doc doc 67.5 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Formularz OFERTA.doc doc 100.5 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Klauzula informacyjna - zamówienia poniżej 130 tys..docx docx 15.43 2021-07-16 15:05:00 Proceeding
Protokół z wyboru ofert.pdf pdf 227.09 2021-07-23 14:14:03 Public message

Announcements

2021-07-23 14:14 Piotr Idzik W załączeniu protokół z wyboru najkorzystniejszej ofert na „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski w roku szkolnym 2021/2022”

Protokół z wyboru of [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 trasa 1 dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej (27 dzieci) 1 service - (0)
2 trasa 2 dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych (14 dzieci) 1 pc. - (0)
3 trasa 3 dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Klęczanach (12 dzieci) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 298