Proceeding: Dzz.380.3.7.2021.LAp.193 Sukcesywne dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, pieluchomajtek i systemu próżniowego pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Deadlines:
Published : 15-07-2021 11:13:00
Placing offers : 03-08-2021 09:30:00
Offers opening : 03-08-2021 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 1114.98 2021-07-15 11:13:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx xlsx 33.86 2021-07-15 11:13:00 Proceeding
SWZ.docx docx 313.79 2021-07-15 11:13:00 Proceeding
SWZ - po zmianie z dnia 22.07.pdf pdf 1115.63 2021-07-22 10:59:03 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 22.07.pdf pdf 960.28 2021-07-22 10:59:03 Public message
SWZ - po zmianie z dnia 22.07.2021.docx docx 314.49 2021-07-22 10:59:03 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 22.07.2021.xlsx xlsx 34.6 2021-07-22 10:59:03 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.45 2021-07-22 10:59:03 Public message
Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 29.07.pdf pdf 703.43 2021-07-29 10:45:00 Public message
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy po zmianie z dnia 29.07.xlsx xlsx 34.41 2021-07-29 10:45:00 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 35.46 2021-07-29 10:45:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.08.2021 z dnia 04.08.2021.pdf pdf 303.86 2021-08-04 12:46:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert..pdf pdf 658.49 2021-08-18 14:23:48 Public message

Announcements

2021-08-18 14:23 Grażyna Rusin W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-04 12:46 Grażyna Rusin W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 03.08.2021 r. z dnia 04.08.2021r.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-03 09:30 Buyer message Kwota jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z podziałem na poszczególne pakiety.
Pakiet 1 – Sprzęt - 264 405,91 PLN
Pakiet 2 – Myjki - 18 154,80 PLN
Pakiet 3 - Termometry - 16 200,00 PLN
Pakiet 4 – Opatrunki - 66 213,72 PLN
Pakiet 5 – Opatrunki przeciwodleżynowe I - 9 919,80 PLN
Pakiet 6 – Opatrunki przeciwodleżynowe II - 6 296,40 PLN
Pakiet 7 – Pieluchomajtki - 209 665,80 PLN
Pakiet 8 – System próżniowy - 23 834,52 PLN
2021-07-29 10:45 Grażyna Rusin W załączeniu wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 29.07.2021 r.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-22 10:59 Grażyna Rusin W załączeniu wyjaśnienie z dnia 22.07.2021 r. oraz SWZ po zmianie z dnia 22.07.2021.

SWZ - po zmianie z d [...].pdf

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

SWZ - po zmianie z d [...].docx

Załącznik nr 2 do SW [...].xlsx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1780