Proceeding: SA.270.16.6.2021 Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie

Paweł Woronko
Nadleśnictwo Płaska
Deadlines:
Published : 14-07-2021 14:58:00
Placing offers : 22-07-2021 08:45:00
Offers opening : 22-07-2021 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. formularz oferty (1).pdf pdf 226.18 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
2. oświadczenie art.125.pdf pdf 228.98 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
3. ośw. o aktualności.pdf pdf 209.17 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
4.ośw. RODO.pdf pdf 186.02 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
5.1. RODO do umowy.pdf pdf 175.27 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
5.wzór umowy.pdf pdf 311.19 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
6.Regulamin korzystania z platformy zakupowej..pdf pdf 513.45 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
ogłoszenie nawożenie.pdf pdf 131.53 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
SWZ zubr nawozy 2021 (1).pdf pdf 444.86 2021-07-14 14:58:00 Proceeding
info o wysokości środków nawozy 2.pdf pdf 131 2021-07-22 08:07:17 Public message
INFO z otwarcia ofert.pdf pdf 1329.19 2021-07-22 14:02:58 Public message
wybór oferty NAWOZY 2 EZD.pdf pdf 119.38 2021-07-29 15:20:06 Public message
ogłoszenie udzielenie zamówienia nawożenie żubr EZD.pdf pdf 130.21 2021-09-14 10:01:48 Public message

Announcements

2021-09-14 10:01 Paweł Woronko Dzień dobry,
Nadleśnictwo Płaska w załączeniu przesyła ogłoszenie z udzielenia zamówienia w postępowaniu pn. Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie"

Paweł Woronko
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

ogłoszenie udzieleni [...].pdf

2021-07-29 15:20 Paweł Woronko Dzień dobry,
Nadleśnictwo Płaska w załączeniu przesyła informację z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie"

Paweł Woronko
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

wybór oferty NAWOZY [...].pdf

2021-07-22 14:02 Paweł Woronko Dzień dobry, Nadleśnictwo Płaska w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert dot. postępowania Nawożenie i wapnowanie użytków zielonych na terenie Nadleśnictwa Płaska w Żylinach w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” - II postępowanie

Pozdrawiam
Paweł Woronko
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

INFO z otwarcia ofer [...].pdf

2021-07-22 08:07 Paweł Woronko Nadleśnictwo Płaska w Żylinach zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP, przesyła w załączniku informację o wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego w postaci nawożenia i wapnowania w ramach projektu ochrony żubra.
Z poważaniem
Nadleśnictwo Płaska w Żylinach

info o wysokości śro [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 142