Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UA.271.1.6.2021 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej do ZUOK „Orli Staw”

Deadlines:
Published : 14-07-2021 14:13:00
Placing offers : 24-08-2021 12:00:00
Offers opening : 24-08-2021 12:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 146.83 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
SWZ .pdf pdf 958.32 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1-OPZ.docx docx 22.17 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2-Projektowane postanowienia umowy.doc doc 139 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3-Wzor_Formularza_Oferty oraz zalacznik 3.1 i 3.2.docx docx 38.99 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4-Wzór_Oswiadczenia_informacje_dotyczace_wykonawcy.docx docx 29.02 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_5-Wzor_Wykazu_wykonanych_dostaw.docx docx 19.32 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6-Klauzula_informacyjna.docx docx 22.98 2021-07-14 14:13:00 Proceeding
Ogloszenie_zmian_lub_dodatkowych_informacji.pdf pdf 76.31 2021-08-03 15:25:43 Public message
Pytania_odpowiedzi_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 816.24 2021-08-03 15:25:43 Public message
Pytania_odpowiedz_zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 579.96 2021-08-09 15:36:29 Public message
Zalacznik_pomocniczy_do_pisma_z_dnia_09.08.2021.docx docx 28.7 2021-08-09 15:36:29 Public message
zmiana_tresci_SWZ.pdf pdf 575.11 2021-08-12 15:09:10 Public message
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 463.96 2021-08-24 12:05:03 Public message
Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf pdf 761.06 2021-08-24 14:37:37 Public message
Informacja_o_wyborze.pdf pdf 485.44 2021-10-11 14:06:57 Public message
Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf pdf 109.5 2021-12-27 07:59:48 Public message

Announcements

2021-12-27 07:59 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówinia.

Ogloszenie_o_udziele [...].pdf

2021-10-11 14:06 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Informacja_o_wyborze [...].pdf

2021-08-24 14:37 Daria Pietrzak Zamawiający w złączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja_z_otwarci [...].pdf

2021-08-24 12:05 Daria Pietrzak Zamawiający w załączeniu zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2021-08-12 15:09 Daria Pietrzak Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza zmianę treści SWZ.

zmiana_tresci_SWZ.pd [...].pdf

2021-08-09 15:36 Daria Pietrzak Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza dokonaną zmianę treści SWZ.

Pytania_odpowiedz_zm [...].pdf

Zalacznik_pomocniczy [...].docx

2021-08-03 15:25 Daria Pietrzak Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza zmianę treści SWZ. W ramach przedmiotowej zmiany treści SWZ zmianie uległ między innymi termin składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania ofert to 24 sierpnia 2021 r., do godz. 12:00, nowy termin otwarcia ofert to 24 sierpnia 2021 r., godz. 12:15. Jednocześnie zamawiający informuje, że w wyniku zmian treści SWZ dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Ogloszenie_zmian_lub [...].pdf

Pytania_odpowiedzi_z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1039