Proceeding: ZP.271.10.2021 Budowa odwodnienia pasa drogowego ul. Króla Aleksandra w Aleksandrowie Łódzkim

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 13-07-2021 13:21:00
Placing offers : 05-08-2021 11:00:00
Offers opening : 05-08-2021 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu 13.07.2021.pdf pdf 112.65 2021-07-13 13:21:00 Proceeding
SWZ Budowa odwodnienie ul. Króla Aleksandra.docx docx 101.36 2021-07-13 13:21:00 Proceeding
Załacznik nr 6 do SWZ Dokumentacja przedmiotowa.zip zip 9316.88 2021-07-13 13:21:00 Proceeding
wyjaśnienie SWZ z dnia 22.07.2021.docx docx 557.24 2021-07-22 15:45:30 Public message
Modyfikacja SWZ z dnia 27.07.2021.docx docx 558.88 2021-07-27 15:33:02 Public message
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.07.2021.pdf pdf 35.01 2021-07-27 15:33:02 Public message
wyjaśnienie SWZ z dnia 29.07.2021.docx docx 557.98 2021-07-29 12:06:48 Public message
zmiana treści SWZ z dnia 29.07.2021.docx docx 555.65 2021-07-29 12:06:48 Public message
przedmiar robót poprawiony -ul. Króla Aleksandra odwod 29.07.2021.pdf pdf 136.1 2021-07-29 12:06:48 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dn.05.08.2021 r.doc doc 761.5 2021-08-05 14:45:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.09.2021..doc doc 774 2021-09-16 10:22:28 Public message

Announcements

2021-09-16 10:22 Artur Golinia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].doc

2021-08-05 14:45 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-08-05 11:00 Buyer message Wartość przeznaczona na realizację zamówienia: 340.600,00 zł. brutto
2021-07-29 12:06 Artur Golinia Wyjaśnienie treści SWZ, Zmiana treści SWZ, Zmieniony przedmiar robót.

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

zmiana treści SWZ z [...].docx

przedmiar robót popr [...].pdf

2021-07-27 15:33 Artur Golinia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 27.07.2021 r.
Zmiana treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert.

Modyfikacja SWZ z dn [...].docx

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-22 15:45 Katarzyna Żabińska W dniu 22.07.2021 r. Zamawiający dokonał wyjaśnienia treści SWZ

wyjaśnienie SWZ z dn [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 488