Proceeding: BBA-2.262.18.2021 Remont części pomieszczeń piwnicznych od strony ul. Boduena w budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1

Deadlines:
Published : 12-07-2021 08:45:00
Placing offers : 11-08-2021 11:00:00
Offers opening : 11-08-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Remont piwnic.pdf pdf 1349.89 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Zał Nr 2a Projekt budowlano-wykonawczy remontu piwnicy.pdf pdf 9879.19 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Zał Nr 2b Projekt budowlany wymiana drzwi.pdf pdf 2580.34 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Zał Nr 3 STWIORB.pdf pdf 433.31 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Zał Nr 4 UOKIK_piwnica_PRD.pdf pdf 459.82 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 85.76 2021-07-12 08:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 118.4 2021-07-12 09:07:04 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 27.07.2021.pdf pdf 118.39 2021-07-27 08:43:13 Proceeding
Zmiania treści SWZ 27.07.2021.pdf pdf 702.19 2021-07-27 08:54:48 Proceeding
Zmiana treści SWZ 03.08.2021.pdf pdf 702.42 2021-08-03 15:55:31 Public message
Ogłoszenie o zamówieniu 03.08.2021.pdf pdf 118.41 2021-08-03 15:56:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert BBA-2.262.18.2021.pdf pdf 866.42 2021-08-11 13:32:37 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 140.54 2021-09-08 10:43:48 Public message

Announcements

2021-09-08 10:43 Piotr Szymański Zamawiający udostępnia informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-08-11 13:32 Piotr Szymański Informacja z otwarcia ofert BBA-2.262.18.2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-11 11:00 Buyer message Zamawiający informuje, że przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 378 385,51 zł brutto
2021-08-03 15:56 Piotr Szymański Ogłoszenie o zamówieniu 03.08.2021

Ogłoszenie o zamówie [...].pdf

2021-08-03 15:55 Piotr Szymański Zmiana treści SWZ 03.08.2021

Zmiana treści SWZ 03 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 590