Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 025/2021 Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej wraz z analizą wielokryterialną dla zadania pn. „Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych – Rondo Jagiellonów”

Deadlines:
Published : 09-07-2021 14:30:00
Placing offers : 27-07-2021 10:00:00
Offers opening : 27-07-2021 10:20:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
025_2021 SWZ+załączniki.7z 7z 80337.74 2021-07-09 14:30:00 Proceeding
025_2021 ogłoszenie o zamówieniu nr 2021BZP 0011027301 z dnia 2021-07-09 .pdf pdf 105.11 2021-07-09 14:30:00 Proceeding
025_2021 - informacje z otwarcia ofert.docx docx 119.31 2021-07-27 14:11:43 Public message
025_2021 informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 40.87 2021-07-27 14:11:43 Public message
025_2021 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 908.7 2021-08-11 12:44:40 Public message

Announcements

2021-08-11 12:44 Wioletta Olszewska W dniu 11.08.2021 Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

025_2021 informacja [...].pdf

2021-07-27 14:11 Wioletta Olszewska W dniu 27.07.2021 r. Zamawiający w poniższym pliku zamieszcza informacje z otwarcia ofert.

025_2021 - informacj [...].docx

025_2021 informacje [...].pdf

2021-07-27 10:11 Wioletta Olszewska Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto: 264 976,97 PLN

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 835