Proceeding: ZP.271.8.2021 Przebudowa drogi krajowej nr 72 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów Łódzki

Artur Golinia
Gmina Aleksandrów Łódzki Department: Wydział Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 09-07-2021 09:58:00
Placing offers : 27-07-2021 11:00:00
Offers opening : 27-07-2021 13:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ Przebudowa drogi krajowej nr 72 w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrów Łódzki.docx docx 102.27 2021-07-09 09:58:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu 09.07.2021.pdf pdf 110.64 2021-07-09 09:58:00 Proceeding
Dokumentacja przedmiotowa - budowa oświetlenia ulicznego w pasie dr krajowej Nr 72 w ul. Wierzbińskiej.zip zip 79005.15 2021-07-09 09:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert z dn. 27.07.2021 r.doc doc 760.5 2021-07-27 14:00:17 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.07.2021..doc doc 770.5 2021-07-30 14:00:12 Public message

Announcements

2021-07-30 14:00 Artur Golinia Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].doc

2021-07-27 14:00 Artur Golinia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

2021-07-27 11:00 Buyer message Wartość przeznaczona na realizację zamówienia: 250.000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 400