Proceeding: RI.271.1.480765.2021 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie

Awatar Pracownika
Marcin Narewski
Gmina Kcynia
Deadlines:
Published : 08-07-2021 14:35:00
Placing offers : 22-07-2021 09:00:00
Offers opening : 22-07-2021 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.1_oferta.docx docx 37.18 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.2_oświadczenie.125.1.docx docx 29.17 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.3_oświadczenie.108.1.5_gr.kap..docx docx 26.69 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.4_umowa.RB_proj..pdf pdf 949.08 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.5_zam.podobne.docx docx 21.68 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.6_osoby.docx docx 21.54 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.6_osoby_Zał.Ośw.docx docx 21.27 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_Zał.7_OPZ.zip zip 33000.96 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_SWZ_RB.pdf pdf 1326.36 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_ogłoszenie.BZP.1_wszczęcie.pdf pdf 111.27 2021-07-08 14:35:00 Proceeding
Świetlica.Żarczyn_otwarcie.ofert.info.PZ_art.222.5.pdf pdf 515.52 2021-07-22 11:46:05 Public message
Świetlica.Żarczyn_wynik.wybór_ogłoszenie_art.253.2.pdf pdf 497.95 2021-07-29 12:23:10 Public message

Announcements

2021-07-29 12:23 Marcin Narewski Zamawiający informuje o publikacji ogłoszenia o wyniku przedmiotowego postępowania.

Świetlica.Żarczyn_wy [...].pdf

2021-07-22 11:46 Marcin Narewski Zamawiający informuje o opublikowaniu informacji z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Świetlica.Żarczyn_ot [...].pdf

2021-07-22 09:00 Buyer message Zamawiający informuje, że jest w stanie przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 328.941,48 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 202