Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.15.2021 Budowa przedszkola miejskiego oraz placu zabaw wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi przy ul. Piaskowej w Łomiankach w ramach zadania: „Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej ” – zad. 2017/20..

Katarzyna Rojecka
Gmina Łomianki
Deadlines:
Published : 06-07-2021 10:49:00
Placing offers : 27-07-2021 10:00:00
Offers opening : 27-07-2021 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 75.5 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie z art. 125 ust. 1.doc doc 120 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 290.28 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 851.17 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ Zobowiązanie.docx docx 25 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ Dokumentacja projektowa.7z 7z 122682.66 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ Przedmiary.7z 7z 574.5 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ STWiOR.7z 7z 5223.91 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 175.49 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
SWZ Przedszkole piaskowa.pdf pdf 1113.14 2021-07-06 10:49:00 Proceeding
Pytania do SWZ 1.pdf pdf 843.17 2021-07-14 09:38:05 Public message
Pytania do SWZ 2 oraz zmiana SWZ.pdf pdf 262.09 2021-07-21 15:44:07 Public message
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz Oferty.doc doc 76 2021-07-21 15:44:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 129.94 2021-07-21 15:44:07 Public message
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf pdf 231.72 2021-07-26 14:08:05 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 588.65 2021-07-27 11:34:57 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 834.68 2021-08-18 10:34:24 Public message

Announcements

2021-08-18 10:34 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2021-07-27 11:34 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-07-26 14:08 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2021-07-21 15:44 Katarzyna Rojecka Zamawiający w załączeniu przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią i zmiany do SWZ wraz z ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

Pytania do SWZ 2 ora [...].pdf

Załącznik nr 1 do SW [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2021-07-14 09:38 Tomasz Baran Zamawiający w załączeniu przekazuje treść zapytań z odpowiedziami.

Pytania do SWZ 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1449